W dniach 9-11 sierpnia 2019 roku w ośrodku rekolekcyjnym OFM „Santa Maria de los Angeles” w Caaguazú odbyła się narodowa kapituła wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) w Paragwaju.

Kapitule przewodniczyła Silvia Noemi DIANA, członek zarządu CIOFS i delegat Tibora KAUSER, minister generalny FZŚ. Wspierał ich fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej (MF). W kapitule uczestniczyło 29 z 31 uprawnionych do głosowania oraz 25 obserwatorów.
W piątek, 9 września, kapituła rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył fr. Edisson CAZALI OFMCap, regionalny asystent duchowy FZŚ w regionie Górna Parana.
W sobotę rano Silvia NOEMI mówiła o „podwójnym członkostwie w MF i OFS”. Po południu Gustavo Benìtez VÀZQUEZ został wybrany ministrem krajowym i asystentem międzynarodowym, Mirtha FERREIRA została wybrana wiceministrem i asystentem międzynarodowym zastępczym.
W niedzielę rano Silvia NOEMI i Fra Alfred spotkali się z nową Radą.
Podczas Mszy Świętej na zakończenie kapituły, której przewodniczył fr. Alfred, Silvia NOEMI oficjalnie przedstawiła nową Radę. Fr. Alvaro GONZALEZ OFMConv, asystent narodowy FZŚ, był obecny pod czas całej kapituły razem z trzema współbraćmi OFM i trzema z OFMCap (wszyscy asystenci duchowi FZŚ).
Cała kapituła przebiegła w duchu braterstwa.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny FZŚ