Postnowicjusze z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii zebrali się w domu formacyjnym św. Franciszka z Asyżu w Brasilii, aby wziąć udział w zimowym kursie franciszkanizmu. Tradycyjny kurs, promowany przez Unię Konwentualnych w Brazylii (UCOB), odbywa się już po raz 35.

Kurs, trwający od 10 do 21 lipca 2023 r., jest okresem formacyjnym odbywającym się zwykle w przerwie między pierwszym a drugim semestrem szkolnym. Jest już utrwaloną tradycją, że niektórzy współbracia z innych regionów kraju uczestniczą w kursie. W tym roku włączyły się następujące jurysdykcje brazylijskie: prowincja św. Franciszka z Asyżu (São Paulo), kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii (Rio de Janeiro) i kustodia prowincjalna św. Bonawentury w Brazylii (Maranhão). Przybyli także bracia z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli i z kustodii prowincjalnej św. Franciszka w Boliwii.
W tym okresie zastanawiano się nad tematami ukazującymi historię franciszkańską, jak również jej głównych myślicieli franciszkańskich. Refleksje doprowadziły do ważnych debat dotyczących obecnego kontekstu.
Głównym tematem kursu było 800-lecie Reguły zatwierdzonej, choć nie zabrakło innych zagadnień pokrewnych. Fr. Marcelo BORGES DA SILVA przedstawił temat Powrót do źródeł: od inspiracji do instytucji. Fr. Michael Joseph LASKY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, pogłębił motyw centralny: Osiemsetlecie „Reguły zatwierdzonej” i jej odzwierciedlenie w sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Fr. Erick MARIN opowiedział o swoim doświadczeniu wędrownego misjonarza w Amazonii. Prof. Marcos AURÉLIO przybliżył tematykę o „Dunsie Szkocie i chrystocentryzmie franciszkańskim”. Fr. Henrique ARGUILAR FILHO OFMCap zastanawiał się nad „szkołą paryską i św. Bonawenturą”. Część formacyjną zamknął fr. Víctor Manuel MORA MESÉN wykładem Pismo Święte w studiach św. Franciszka z Asyżu.
Bracia, oprócz chwil poświęconych na studium, mieli okazję do spotkań braterskich i rekreacyjnych, uprawiania sportu, a także mogli stanąć przed ołtarzem Pana, aby wspólnie sprawować Eucharystię.

Fr. João Vitor GOMES DA FONSECA