W obecności tysięcy wiernych, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych, ordynariusz Díli w Timorze Wschodnim bp Virgilio Do Carmo DA SILVA po homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odczytał i podpisał dekret erygujący „misję Passabe”, która staje się nową „niemalże parafią”.

Ze strony zakonu był obecny fr. Benedict BAEK, asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals), który w okresie od 13 do 30 czerwca 2018 r. przeprowadzał wizytację kanoniczną w kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Indonezji. Udział wziął też kustosz fr. Maximilianus SEMBIRING oraz dziesiątki współbraci ze wspólnoty w Kefamenanu.
Wspomniany dekret został wydany w uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2018 r. Najpierw biskup ogłosił „odłączenie” tej części placówki misyjnej od pierwotnej parafii w Oesilo, a następnie erygował nową „niemalże parafię” (tzn. wspólnotę posiadającą wszystkie uprawnienia w randze parafii, ale zależną od dotychczasowej parafii), mianował nowego proboszcza fr. Corrado Hermenegildo Augusto NUNES OFMConv i wikariusza parafii fr. Jose Alexander NITSAE FATU OFMConv; na koniec miała miejsce przysięga proboszcza.
Nowa „niemalże parafia” liczy 10322 wiernych i rozciąga się na 7 miejscowości o powierzchni wielu hektarów.
Po Mszy św. podzielono się tortem, otwarto butelki szampana i „wypuszczono” gołąbki. Uroczystość przedłużono obiadem, zabawą i potańcówką wiernych.
Obecność Braci Mniejszych Konwentualnych w tym miejscu rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. po ustaleniach z tutejszym biskupem.
Pobyt zakonników w tym rejonie Timoru Wschodniego jest wdrożeniem uchwały kapituły kustodialnej zwyczajnej z lipca 2017 r.
Obecnie jest to dom filialny klasztoru św. Antoniego z Padwy w Kefamenanu (Timor Wschodni, Indonezja), a we wspólnocie przebywa 3 zakonników: wymienieni wyżej proboszcz i wikariusz oraz brat zakonny fr. Lucianus Benediktus SUNY.

Fr. Maximilianus SEMBIRING, kustosz prowincjalny