8 stycznia 2022 r., w 128. rocznicę urodzin św. Maksymiliana Marii KOLBEGO, klasztor i wydawnictwo w Niepokalanowie obchodziły jubileusz stu lat od pierwszego wydania miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Założycielem i pierwszym redaktorem czasopisma był właśnie św. Maksymilian.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się krótkim sympozjum, podczas którego wystąpiło dwóch prelegentów. Fr. Tomasz SZYMCZAK opowiedział historię powstania i rozwoju czasopisma. „Skoro Opatrzność wysłała mnie do klasztoru świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, to nie będzie zupełnie bez sensu, jeśli na historię «Rycerza» spróbuję zerknąć z tej właśnie perspektywy, z perspektywy Rzymu, z perspektywy kurii generalnej”. Prelegent w bardzo ciekawy sposób ukazał początki „Rycerza Niepokalanej” i kolejne lata jego rozwoju. „Historia «Rycerza» to historia wiary. To historia jakiegoś zapału i szaleństwa. W 1927 r. – Niepokalanów, w 1930 r. Japonia, w 1933 r. już się mówi o Korei. Początki zaś, jak widzieliśmy, były niezwykle skromne. Jak potoczyłaby się historia «Rycerza», gdyby Maksymilian przeżył wojnę? Nie wiadomo. Dokumenty zakonne pokazują, że praca nad «Rycerzem» jednoczyła braci, że wokół «Rycerza» i dla «Rycerza» rosły powołania i klasztory; że «Rycerz» fascynował, pociągał i zapalał cały Zakon, który śledził rosnący nakład. Takiego «Rycerza» potrzeba zawsze i od zaraz”.
Drugim prelegentem był fr. Marcin TKACZYK, który analizując wpływ „Rycerza” na czytelników przypomniał jego pierwotne założenia: „«Rycerz Niepokalanej» powstał po to, żeby spełnić cztery cele: po pierwsze, pogłębić i umocnić wiarę; po drugie, wskazać prawdziwą ascezę; po trzecie, zapoznać z mistyką chrześcijańską; po czwarte, w myśl zasad Rycerstwa Niepokalanej, starać się o nawrócenie niekatolików”.
Centralnym momentem obchodów stulecia „Rycerza Niepokalanej” była uroczysta Msza św. w bazylice niepokalanowskiej, której przewodniczył abp Marek JĘDRASZEWSKI, metropolita krakowski.
„Obecność Jego Ekscelencji – powiedział na początku liturgii gwardian Niepokalanowa fr. Mariusz SŁOWIK – jest znacząca i wymowna. Kraków był pierwszym miejscem wydawania «Rycerza Niepokalanej». Później było Grodno, a ostatecznie Niepokalanów. Dlatego obecność biskupa z Krakowa ma wymiar i historyczny, i symboliczny”.
W imieniu papieża Franciszka do redakcji czasopisma i zebranych w bazylice wiernych zwrócił się sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro PAROLIN, którego list przeczytał dyrektor wydawnictwa Niepokalanów fr. Krzysztof ONISZCZUK: „Ojciec Święty Franciszek bardzo dziękuje za nadesłaną informację o 100. rocznicy działalności miesięcznika katolickiego «Rycerz Niepokalanej», powołanego do istnienia przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w styczniu 1922 r. Jego Świątobliwość zawierza Dziewiczej Matce Boga, św. Józefowi Opiekunowi Świętej Rodziny oraz św. Maksymilianowi ojca redaktora naczelnego, zespół redakcyjny, pracowników i czytelników «Rycerza Niepokalanej», i z serca udziela wszystkim apostolskiego błogosławieństwa”.
W wygłoszonej homilii abp Marek JĘDRASZEWSKI podkreślił: „O. Maksymilian Maria KOLBE doskonale wiedział, że jeśli nie będziemy mieć katolickich mediów, to nasze świątynię zostaną kiedyś puste. Trzeba głosić światu prawdę o człowieku, trzeba głosić światu prawdę o Kościele Chrystusowym. Trzeba pokazywać, że Bóg jest pośród nas”. Dodał: „W dzieło objawiania się Boga światu dzisiaj, wpisuje się także aktualna działalność związana z redakcją i wydawaniem miesięcznika «Rycerz Niepokalanej». On także objawia Chrystusa światu, ma Go objawiać przez wizję człowieka, przez ukazanie pełnej prawdy o Kościele, przez wskazywanie, że nie jesteśmy sami pośród tego zła, które często krzyczy i przytłacza. Oby ta misja objawiania światu miłości Boga trwała jak najdłużej i jak najbardziej skutecznie”.
Obecnie miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” ukazuje się w nakładzie ponad 45 tys. egzemplarzy i dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej, a na życzenie czytelników od lutego 2021 r. również w wersji audio.
W związku z 100. rocznicą wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” zespół redakcyjny podjął decyzję o dołączaniu do każdego numeru przez cały 2022 r. reprintu „Rycerza Niepokalanej” z 1922 r., kiedy redaktorem i wydawcą był św. Maksymilian.

Fr. Piotr SZCZEPAŃSKI