W dniach 10-12 września 2018 roku w klasztorze św. Antoniego Cudotwórcy w Sankt-Petersburgu, w obecności Ministra generalnego Zakonu fr. Marco TASCA i asystenta generalnego fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO odbyła się druga cześć V Kapituły zwyczajnej Kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu w Rosji.

Podczas drugiej części Kapituły zwyczajnej bracia uchwalili program kustodii na przyszłe czterolecie.
Kapituła wybrała nowych gwardianów klasztorów oraz przewodniczących komisji kustodialnych. Gwardianem klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Moskwie został wybrany fr. Piotr Maria KORNELIUK; gwardianem klasztoru św. Antoniego Cudotwórcy w Sankt-Petersburgu został wybrany fr. Mikołaj DUBININ; gwardianem klasztoru św. Maksymiliana M. Kolbego w Czerniachowsku został wybrany fr. Andrzej BUKO, a gwardianem klasztoru Wniebowzięcia Najświętszej Bogarodzicy w Astrachaniu – fr. Waldemar MACKIEWICZ.

Andriej BUKO, sekretarz kustodii