Obchody 5. rocznicy beatyfikacji męczenników z Pariacoto, fr. Michała TOMASZKA i fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO, odbyły się zarówno w Peru, jak i w Polsce.

Głównym punktem obchodów była Msza św. sprawowana 5 grudnia 2020 r. w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Swoistą ciekawostkę stanowi fakt, że w liturgii uczestniczyli rektor seminarium diecezjalnego w Krakowie i klerycy IV roku studiów teologicznych, którzy już na początku formacji seminaryjnej obrali sobie naszych błogosławionych jako patronów.
Na zaproszenie ministra prowincjalnego prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Mariana GOŁĄBA w uroczystościach uczestniczył również delegat generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK, który wcześniej posługiwał jako misjonarz w Peru oraz był członkiem komisji przygotowującej beatyfikację.
Wcześniej temat rocznicy, jak i postaci naszych misjonarzy męczenników, został nagłośniony w prasie i telewizji, co niewątpliwie pozwoliło przypomnieć wiernym fakty z ich życia oraz ich duchowe przesłanie.
Męczennicy z Pariacoto zostali wyniesieni na ołtarze 5 grudnia 2015 r. w Chimbote (Peru) podczas Mszy św., której przewodniczył przedstawiciel Ojca Świętego – kard. Angelo AMATO.

Fr. Dariusz MAZUREK