W piątek 24 czerwca 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się promocje doktorskie. Słowa przysięgi doktorskiej złożył i dyplom otrzymał m.in. fr. Andrzej HEJNOWICZ z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków). Nowo promowanemu doktorowi towarzyszyli krewni, współbracia i przyjaciele.

Promocje doktorskie na KUL-u odbywają się z reguły dwa razy w roku: w dniu inauguracji roku akademickiego i w święto patronalne uczelni, które przypada w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Uroczyste potwierdzenie nadania stopni naukowych rozpoczęło się Mszą św. w kościele akademickim.
„Słynne powiedzenie Owidiusza: Finis coronat opus (Koniec wieńczy dzieło), odnosi się również do prac doktorskich. Toteż właściwym końcem wieloletnich trudów uzyskania doktoratu jest promocja doktorska, a w niejednym przypadku także publikacja rozprawy” – podkreślił o. prof. Mirosław CHMIELEWSKI CSsR.
Fr. Andrzej HEJNOWICZ napisał pracę doktorską pod kierunkiem fr. prof. dr. hab. Rolanda PREJSA OFMCap. Tytuł rozprawy: Ewolucja tożsamości Braci Mniejszych w latach 1209-1279. Z powodu pandemii obrona odbyła się online 30 września 2020 r., a promocja dopiero teraz.
Podczas tej samej uroczystości inny franciszkanin z prowincji krakowskiej, fr. prof. dr hab. Marek FIAŁKOWSKI (katedra teologii pastoralnej KUL), wręczył dyplomy dwojgu doktorom, których był promotorem.

Fr. Jan M. SZEWEK