8 grudnia 2023 r. dwóch franciszkanów złożyło śluby wieczyste w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Wierni zgromadzeni w świątyni modlili się, aby ci bracia z każdym dniem coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego.

Nowi profesi solemni to: fr. Vladyslav PASHAYEV z kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie, student Seraphicum w Rzymie, oraz fr. Adam GRUSZCZAK z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), pracujący w Neustadt w Niemczech.
Na uroczystości obecni byli m.in. minister prowincji krakowskiej fr. Marian GOŁĄB, który przewodniczył Eucharystii, wikariusz kustodii ukraińskiej fr. Stanisław PĘKALA, gwardian i rektor międzynarodowego kolegium Seraphicum w Rzymie fr. Adam MĄCZKA, kustosz kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Dariusz ZAJĄC oraz delegat ministra prowincjalnego w Niemczech i gwardian klasztoru w Neustadt fr. Stanisław ŚLIWIŃSKI.
„Nie wiemy do końca, dlaczego Pan Bóg nas powołał do takiego sposobu życia w rodzinie franciszkańskiej, ale wiemy i jesteśmy przekonani, że właśnie tego chcemy” – mówił w podziękowaniu fr. Vladyslav PASHAYEV. „Dziś daliśmy konkretną odpowiedź na otrzymany dar powołania do życia zakonnego”.
W okolicznościowym kazaniu fr. Stanisław PĘKALA powiedział, że śluby to powierzenie się Kościołowi, to oddanie się do dyspozycji Zakonowi. Nawiązał do przypadającej w tym dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP: „Czerpiemy wzór z Maryi, bo Ona żyła blisko Jezusa, w Jego cieniu. Naśladując Ją, staramy się żyć stale w bliskości Jezusa, wpatrywać się godzinami w Jego cudowne oblicze w Najświętszym Sakramencie”.
Fr. Marian GOŁĄB zaznaczył, że śluby wieczyste to szczególny moment powiedzenia Bogu, że się Go kocha, to szczególny sposób rozpoczęcia służby dla Niego, bo „śluby wieczyste to nie koniec, nie meta, ale to dopiero początek”. Życzył braciom, aby byli błogosławieństwem dla wspólnot, do których zostaną posłani, aby wnosili tam pokój i radość i rzeczywiście byli narzędziami pokoju i dobra w świecie. I aby minister prowincjalny po ich śmierci mógł powiedzieć Bogu: „Dziękuję Ci, Panie, za piękne życie tych braci, za ich świątobliwe życie”.

Fr. Jan M. SZEWEK