„Ogłaszam, że istniejąca w Polsce prowincja Matki Bożej Niepokalanej, decyzją kapituły generalnej nadzwyczajnej, która miała miejsce 26 lutego 1986 r., została podzielona na dwie prowincje i że nowa prowincja powstała pod tytułem św. Maksymiliana M. Kolbego” – tymi słowami dekretu wydanego 19 marca 1986 r., a więc 35 lat temu, ówczesny minister generalny fr. Lanfranco SERRINI powołał do istnienia nową prowincję Zakonu z siedzibą w Gdańsku.

Świętowanie jubileuszu zostało włączone w obchody święta prowincji, które miały miejsce dokładnie w dniu 35. rocznicy zakończenia pierwszej kapituły nowo utworzonej prowincji, 9 października 2021 r., i odbyło się w niedawno otwartym klasztorze w Inowrocławiu. Spotkanie zostało również połączone z obchodami 25-lecia obecności braci z prowincji gdańskiej w Ekwadorze. Wśród uczestników znaleźli się bracia z klasztorów prowincji na terenie Polski, Włoch i Litwy.
Wszystkich przybyłych powitał gwardian inowrocławskiego klasztoru fr. Daniel PLISZKA. Po modlitwie brewiarzowej prof. Edmund MIKOŁAJCZAK, honorowy obywatel Inowrocławia, wygłosił wykład pt. Franciszkański Inowrocław, poświęcony tematowi wielowiekowej obecności franciszkanów w mieście oraz jej znaczenia dla duchowości, kultury oraz życia codziennego inowrocławian.
W południe rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG. W wygłoszonej homilii powiedział: „Dzisiaj dziękujemy Opatrzności Bożej za 35 lat nieustannego wsłuchiwania się braci w Słowo Pana, by w pełni podjąć i wypełnić Jego wolę. Dziękujemy za każdego brata, za wszystkie dzieła, które tworzą specyficzny charyzmat naszej prowincji. Póki mamy czas, bracia, czyńmy dobro!”
Podczas Eucharystii medal „Amore pro Amore” („Miłością za Miłość”) otrzymał Marek WOŹNIAK, marszałek województwa wielkopolskiego, który tym samym został włączony w modlitwy dziękczynne odmawiane w klasztorach franciszkańskich oraz wpisany do specjalnej księgi dobrodziejów prowincji.
Obchody święta zakończyły się nieszporami, które poprowadził wikariusz prowincji fr. Andrzej LENGENFELD, oraz końcowym słowem i błogosławieństwem ministra prowincjalnego.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji