W dniach 9-11 maja 2023 r. w klasztorze św. Antoniego Cudotwórcy w Petersburgu odbyło się ogólnorosyjskie spotkanie zakonów i zgromadzeń franciszkańskich.

Zebrało się ponad trzydziestu uczestników należących do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakonu Braci Mniejszych, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Zgromadzenia Klarysek Misjonarek Najświętszego Sakramentu, a także przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Geografia uczestników spotkania była następująca: Moskwa, Petersburg, Astrachań, Piatigorsk, Czerniachowsk, Smoleńsk i Ussuryjsk. Do rozmowy online dołączyli się bracia i siostry ze wspólnot franciszkańskich w Astanie, Karagandzie, Ałmaty i Pawłodarze.
W 2023 r. rodzina franciszkańska obchodzi 800-lecie Reguły zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III i to wydarzenie stało się jednym z głównych tematów spotkania. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładu na temat Reguły franciszkańskiej, który odczytał przełożony dominikanów w Petersburgu o. Paweł KRUPA OP. Zauważył, że za Regułą stoi osobowość św. Franciszka i nie jest to tylko tekst z zasadami życia. Regułę franciszkańską można porównać do Ewangelii, którą czytamy, aby poznać Chrystusa. Franciszka wyróżnia ton prośby: nie nakazuje, ale błaga braci o zachowywanie Reguły. Wezwanie do świętości nie ma dla niego innej motywacji niż to, że Bóg, który nas stworzył, jest święty. Po wykładzie uczestnicy dyskutowali nad tym, jakie miejsce zajmuje Reguła w ich życiu, które fragmenty są im szczególnie bliskie i co jest dla nich fundamentem franciszkańskiej tożsamości.
Wieczorem Mszę św. w kościele klasztornym odprawił bp Nikolay DUBININ OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. W wygłoszonym kazaniu powiedział: „Zgromadziliśmy się, aby podziękować Panu za to, że dał światu charyzmat franciszkański, w który zaangażowanych jest wielu z nas. Inspirujemy się przykładem św. Franciszka, w nim wszystko jest ważne i nie ma nic zbędnego. Charyzmat franciszkański jest dyskretną propozycją dla naszej drogi wiary. Każdy wybiera własną drogę, ale idziemy razem, bo wspólna droga, synodalność to sens Kościoła”. Po liturgii biskup poświęcił nowo wybudowany ołtarz boczny ku czci św. Antoniego Padewskiego.
Program drugiego dnia obejmował spotkanie rodziny franciszkańskiej z nuncjuszem apostolskim w Federacji Rosyjskiej abp. Giovanni D’ANIELLO. Po południu uczestnicy udali się w małych grupach na wycieczki po Petersburgu i jego przedmieściach.
W trzecim dniu o. Paweł KRUPA OP wygłosił wykład pt. Kochać umysłem, w którym mówił o znaczeniu umysłu w poznaniu i miłowaniu Boga. Następnie odbyło się podsumowanie i omówienie dalszej współpracy wspólnot franciszkańskich w Rosji. Postanowiono kontynuować pracę nad Mszałem franciszkańskim i Liturgią godzin, przeprowadzić wspólne rekolekcje dla braci oraz zaproponować różne inicjatywy, by uczcić kolejną ważną datę: 800-lecie żłóbka zbudowanego przez św. Franciszka w Greccio. Jedną z inicjatyw jest publikacja kalendarza ściennego ze zdjęciami szopek w różnych klasztorach franciszkańskich i z fragmentami Reguły.

Fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz