8 października 2022 r. w Elblągu odbyły się kolejne obchody święta prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

W tym roku uczestnicy mieli szczególny powód do dziękczynienia, ponieważ data spotkania przypadała dokładnie dwa dni przed 40. rocznicą kanonizacji patrona prowincji.
Obchody tradycyjnie zgromadziły braci ze wszystkich klasztorów prowincji w Polsce. Wśród uczestników obecny był także misjonarz z Ekwadoru fr. Damian PIETROWSKI, wicerektor seminarium w Łodzi Łagiewnikach fr. Jacek KORSAK wraz z klerykami z prowincji gdańskiej, magister postulatu fr. Piotr OKRÓJ z trzema postulantami.
Świętowanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową, odmówioną we franciszkańskim kościele pw. św. Pawła Apostoła pod przewodnictwem gwardiana elbląskiego klasztoru fr. Grzegorza PIŚKO. Po modlitwie minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG zaprosił zebranych do wysłuchania konferencji pt. Współpraca ze świeckimi i współodpowiedzialność za ewangelizację, którą wygłosił ks. dr Jacek SOCHA, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gdyni.
Centralnym punktem obchodów była Msza św. Liturgia rozpoczęła się o godz. 12, a przewodniczył jej minister prowincjalny. Przed zakończeniem Eucharystii została wręczona statuetka Fraternitatis gratiarum, będąca znakiem przyjęcia do grona duchowych przyjaciół Zakonu franciszkańskiego oraz otrzymania udziału w łaskach duchowych udzielanych przez Boga naszej wspólnocie braterskiej. W tym roku odznaczenie zostało wręczone małżeństwu Jerzemu i Teresie ROJEK, które od 1972 r. angażuje się w pomoc na rzecz kościoła, klasztoru i ewangelizacji w Darłówku. W imieniu wyróżnionych nagrodę odebrał proboszcz tamtejszej parafii fr. Sebastian FIEREK.
Tegoroczne obchody zakończyły się nieszporami pod przewodnictwem wikariusza prowincji fr. Andrzeja LENGENFELDA. Przed rozesłaniem minister prowincjalny podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejne święto prowincji, które w przyszłym roku odbędzie się w Kwidzynie.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji