Dnia 12 marca 2020 r., w kościele św. Jakuba Apostoła w Lęborku, odbyła się uroczystość wprowadzenia w posługę nowego ministra prowincjalnego prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego (Gdańsk) fr. Wojciecha KULIGA. Obecny był minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI.

Minister prowincjalny, który niedawno został wybrany w powszechnym głosowaniu listownym, złożył wobec ministra generalnego i zgromadzonych współbraci wyznanie wiary. Wszyscy odśpiewali „Te Deum”, po czym nastąpił akt posłuszeństwa.
W tym samym dniu kapituła prowincjalna wybrała nowe definitorium, w którego skład weszli: fr. Andrzej LENGENFELD (wikariusz prowincji), fr. Piotr KUREK (sekretarz prowincji), fr. Stanisław PIANKOWSKI, fr. Piotr Rafał PLISZKA, fr. Robert WOŁYNIEC, fr. Bogdan WROŃSKI (ekonom prowincji).

Za: http://www.franciszkanie.gdansk.pl/