W dniach 27-29 listopada 2023 r. w domu pojednania i spotkań w Gdańsku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji (2020-2024) spotkanie przełożonych z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

Krótko przed rozpoczęciem obrad dotarła wiadomość od komisji skrutacyjnej, która poinformowała, że w ramach wyborów korespondencyjnych na urząd ministra prowincjalnego został ponownie wybrany fr. Wojciech KULIG. Oficjalne przywitanie uczestników spotkania stało się tym samym okazją do złożenia mu spontanicznych gratulacji.
Na początku konferencję do zgromadzonych wygłosił Wojciech NOWICKI, współzałożyciel alternatywnego funduszu inwestycyjnego, który mówił na temat Zarządzanie finansami po Bożemu.
Wieczorem bracia spotkali się w kościele Świętej Trójcy na wspólnej Eucharystii, podczas której słowo Boże wygłosił dyrektor domu pojednania i spotkań fr. Piotr PLISZKA.
Drugi dzień spotkania rozpoczął się od Mszy św. w kaplicy św. Anny. Homilię wygłosił wicerektor wyższego seminarium duchownego franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach fr. Jacek KORSAK. Po liturgii bracia zebrali się na dwóch turach obrad, które zostały poświęcone sprawozdaniu z realizacji uchwał kapitulnych i planu czteroletniego prowincji (2020-2024).
W trzecim dniu obrady były poświęcone bieżącym sprawom prowincji oraz relacjom z delegatur na Litwie i Węgrzech, z misji w Szwecji, a także prezentacji nowej obecności prowincji w miejscowości Zell am Hamersbach w Niemczech, przedstawionej przez przełożonego domu fr. Krzysztofa ROBAKA.
Po zakończeniu obrad bracia zebrali się w kaplicy św. Anny, gdzie została odprawiona Msza św. w związku z przypadającymi dzień później imieninami wikariusza prowincji fr. Andrzeja LENGENFELDA oraz imieninami fr. Zdzisława CIEŚLUKOWSKIEGO z miejscowej wspólnoty klasztornej. Słowo Boże podczas liturgii wygłosił minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji