„Przesłanie współczesnych świętych” to temat rekolekcji biskupów, które odbyły się w międzynarodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze w dniach 15-18 listopada 2021 r. Prowadził je fr. Zdzisław KIJAS OFMConv, który w latach 2010-2020 był relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a dziś pełni urząd postulatora generalnego Zakonu.

W rozmowie z biurem prasowym konferencji episkopatu Polski fr. KIJAS w taki sposób wyjaśnił myśl przewodnią rozważań rekolekcyjnych: „Patrząc oczami wiary, Pan Bóg poprzez świętych, błogosławionych i sługi Boże przekazuje Kościołowi naukę, pewien rodzaj programu duszpasterskiego”. Dodał, że „święci nie są wyłącznie postaciami historycznymi, osobami, które żyły świątobliwie czy też oddały swoje życie za wartości płynące z wiary, ale są również drogowskazem, światłem na naszej osobistej drodze życia”.
W swoich konferencjach fr. KIJAS przybliżył duchowe sylwetki polskich błogosławionych wyniesionych na ołtarze w ostatnich latach, a także kilku sług Bożych, których procesy jeszcze trwają. Wśród błogosławionych byli to: kard. Stefan WYSZYŃSKI, prymas Polski, beatyfikowany w tym roku; Hanna CHRZANOWSKA, lekarka, beatyfikowana w 2018 r.; fr. Zbigniew STRZAŁKOWSKI i fr. Michał TOMASZEK, franciszkanie, męczennicy zamordowani w Peru w 1991 r., a beatyfikowani w 2015 r.; ks. Jan MACHA, męczennik z okresu II wojny światowej, którego beatyfikacja nastąpi 20 listopada br. Z kolei wśród kandydatów na ołtarze znaleźli się: bp Jan PIETRASZKO, biskup pomocniczy krakowski, który czeka na uznanie cudu; Józef i Wiktoria ULMOWIE, małżonkowie, ratując Żydów oddali życie w 1944 r. wraz z sześciorgiem swoich dzieci, a ich proces beatyfikacyjny wciąż jeszcze trwa; Rozalia CELAK, słynna krakowska mistyczka z okresu II wojny światowej, której proces jest także w toku.
Zwyczaj regularnie odbywających się dorocznych rekolekcji dla biskupów wprowadził na stałe kard. Stefan WYSZYŃSKI w 1950 r. Dziś episkopat Polski liczy łącznie 149 biskupów, w tym 44 biskupów diecezjalnych, 53 biskupów pomocniczych i 52 biskupów seniorów.

Redakcja