Ukazało się tłumaczenie odnowionych Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w języku hiszpańskim.

Warto wspomnieć, że oficjalnym i prawnie wiążącym tekstem Konstytucji jest oryginał w języku włoskim, zatwierdzony przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zaś wersja hiszpańska została zatwierdzona przez ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLEGO do użytku współbraci z prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii oraz posługujących się językiem hiszpańskim w federacji FALC (Federación América Latina Conventuales).
Na naszej stronie internetowej można pobrać tekst Konstytucji w formacie PDF >>>

Biuro ds. komunikacji