Inauguracja w Łodzi
Uroczystą Mszą św. z udziałem przełożonych, profesorów, wychowawców i pracowników seminarium w dniu 1 października 2019 r. rozpoczął się nowy rok akademicki 2019/2020.
Wśród zaproszonych gości był także ks. prof. Tomasz WIELEBSKI, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, oraz przedstawiciele seminariów diecezjalnych z Łodzi i Łowicza.
Mszy św. przewodniczył wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Piotr SZCZEPAŃSKI, który również wygłosił homilię.
Po liturgii uczestnicy zebrali się w auli seminaryjnej. Po śpiewie Gaude mater Polonia sekretarz seminarium fr. Piotr SIELUŻYCKI odczytał sprawozdanie z działalności naszego domu w poprzednim roku, a następnie zostały wręczone nagrody za najlepsze wyniki w nauce: fr. Michałowi WIĘCHOWI (Gdańsk – V rok), fr. Grzegorzowi ŚWIERKOSZOWI (Warszawa – V rok) i fr. Arkadiuszowi BURZEC (Warszawa – II rok). Z kolei odśpiewano pieśń Gaudeamus igitur i nadszedł czas na wykład inauguracyjny, który wygłosił fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny Zakonu, przybliżając problematykę tłumaczeń Pisma świętego z języków oryginalnych.

Fra Grzegorz ŚWIERKOSZ OFMConv

Inauguracja w Krakowie
W dniu 1 października 2019 r. inaugurację nowego roku akademickiego w studium franciszkańskim w Krakowie zorganizowało seminarium Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studium tworzą trzy seminaria: OFM, OFMCap i OFMConv, a od tego roku naukę pobierać będą także klerycy franciszkańscy z Czech.
Minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB skierował słowa zachęty do studentów.
W uroczystości wziął udział ks. prof. Arkadiusz BARON, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego są agregowane seminaria franciszkańskie.
Wykład inauguracyjny wygłosił fr. Radosław PASZTALENIEC OFMCap. Tematem były „wypowiedzi” św. Franciszka z Asyżu we Wczesnych źródłach franciszkańskich.
Razem z franciszkanami z trzech Zakonów w Krakowie kształcą się również karmelici i albertyni. W sumie jest 65 studentów. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 15 franciszkanów.

Fra Jan SZEWEK OFMConv