W dniach 24-26 listopada 2020 r., w klasztorze bł. Jakuba Strzemię w Bołszowcach, odbyła się druga część kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie.

W przeddzień rozpoczęcia, w poniedziałek 23 listopada, przypadała 25. rocznica śmierci bp. Rafała KIERNICKIEGO OFMConv. Z tej okazji w katedrze we Lwowie, gdzie przez 50 lat pełnił służbę duszpasterską bp Rafał, została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Mieczysława MOKRZYCKIEGO, metropolity lwowskiego. W liturgii wziął udział episkopat rzymskokatolicki Ukrainy, a także fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), fr. Stanisław KAWA, nowy kustosz na Ukrainie, fr. Stanisław PĘKALA, wikariusz kustodii ukraińskiej, fr. Paweł ODÓJ, gwardian klasztoru we Lwowie. W uroczystości uczestniczyli również liczni wierni świeccy.
Na rozpoczęcie obrad kapitulnych we wtorek 24 listopada fr. Sławomir ZIELIŃSKI, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego w archidiecezji lwowskiej, wygłosił konferencję duchową do zgromadzonych współbraci. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. pod przewodnictwem fr. Mariana GOŁĄBA.
W środę 25 listopada opracowano i zatwierdzono czteroletni plan kustodialny oraz przyjęto 10 uchwał kapitulnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania nowej jurysdykcji ukraińskiej. Ponadto omówiono różne propozycje na temat potrzeb i perspektyw Zakonu i Kościoła na Ukrainie. Eucharystii w tym dniu przewodniczył fr. Tomáš LESŇÁK.
W ostatnim dniu obrad, 26 listopada, wybrano i zatwierdzono nowych gwardianów klasztorów. Zostali nimi: we Lwowie – fr. Mikołaj ORACZ, w Boryspolu – fr. Andrzej WANAT, w Bołszowcach – fr. Michał STASZAK, w Kremenczuku – fr. Piotr FRANKÓW, w Maćkowcach – fr. Janusz NOWAK.
Na zakończenie odbyło się nabożeństwo za zmarłych braci, którzy w ostatnim trzydziestoleciu pełnili posługę zakonną i duszpasterską na Ukrainie, a następnie Mszy św. przewodniczył fr. Stanisław PĘKALA.

Bracia z kustodii prowincjalnej na Ukrainie