W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2019 roku w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu (Polska) odbyła się druga część studium duchowości klariańskiej Klara i Jej forma życia. Duchowa lektura Reguły św. Klary z Asyżu.

Mszę Świętą na rozpoczęcie celebrował wiceprzewodniczący Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce fr. Tomasz ŻAK OFMCap. Głównym wykładowcą studium był fr. Wiesław BLOCK OFMCap z Rzymu. Udział wzięły siostry czterech gałęzi zakonu klarysek w Polsce.
Potwierdzeniem ukończenia dwuletniego studium były dyplomy opatrzone podpisami fr. Luca BIANCHI OFMCap (Prezydenta Franciszkańskiego Instytutu Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie), fr. Bernarda MARCINIAKA OFM (Prezesa Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce) i fr. Andrzeja ZAJĄCA OFMConv (Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie).
Oprócz intensywnego czasu wykładów, warsztatów, spotkań i modlitwy, nie zabrakło również pielgrzymki do Niepokalanowa.

Uczestniczki kursu