10-11 maja 2022 r. przy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła odbyło się 148. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM). „Kościół po pandemii” był głównym tematem spotkania.

Ks. prof. Zbigniew FORMELLA SDB z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie mówił, że skutkiem pandemii wśród ludzi było zmęczenie, nuda, strach, zdezorientowanie, samotność, zamknięcie się, brak inicjatywy, postawa wypalenia, niedobre przyzwyczajenia, uzależnienia. Te zjawiska obserwowano także wśród duchownych, co potwierdzają prowadzone badania. Dla przezwyciężenia tych skutków pandemii powinny być wprowadzane różnego rodzaju środki formacyjne: dialog, rozmowa, dzielenie się, wsłuchiwanie się, bycie uważnym na zachowania innych, wspólne inicjatywy, pobieranie informacji z właściwych źródeł, weryfikacja wspólnotowa, posiadanie konkretnych zajęć.
Dr hab. Krzysztof KOSEŁA, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie badań mówił o czynnikach, które obecnie wpływają na wiarę Polaków. Wśród nich wyliczył: sekularyzację, Internet (życie przed ekranem), spadek zaufania wobec instytucji religijnych, przemiany w życiu rodzinnym. Zauważył także, iż od 2019 r. obserwowana jest gwałtowna i nie notowana wcześniej zmiana postaw i zachowań religijnych Polaków, szczególnie najmłodszego pokolenia. Na wykresach pokazał, że najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest narastający stopień niewiary u ludzi młodych (a szczególnie młodych kobiet) urodzonych w 1997 r. i w latach następnych. Jego zdaniem Kościół musi na nowo podjąć próbę przyciągania młodych poprzez rówieśnicze środowisko wiary, jak chociażby przez organizowanie spotkań młodzieży.
Ks. Henryk ZIELIŃSKI, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, zmierzył się z tematem: „Chrześcijaństwo w czasach zamętu – szczególne zadania zakonów męskich w kontekście aktualnych wyzwań i gwałtownej laicyzacji Polaków”. Jego zdaniem konieczne są m.in.: przywrócenie tożsamości kapłańskiej i zakonnej; przywrócenie godności rodzinie i małżeństwu; dbanie nie o liczbę zakonników, ale o ich jakość; wyraźne, wręcz heroiczne, dawanie świadectwa życia według rad ewangelicznych; wyjście do ludzi w pokorze i uniżeniu; bycie dyspozycyjnym i otwartym; unikanie działań pozorowanych; wykorzystanie dynamizmu mężczyzn; nie legitymizowanie wątpliwych autorytetów; dobre celebrowanie sakramentów i sakramentaliów; obecność na cyfrowym kontynencie; krzewienie zdrowej pobożności maryjnej; prowadzenie pielgrzymek i miejsc pielgrzymkowych.
W drugim dniu obrad przełożeni wysłuchali kilku sprawozdań, m.in. o. Roberta WAWRZENIECKIEGO OMI, sekretarza wykonawczego KWPZM, na temat zaangażowania zakonów męskich w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Z wyższymi przełożonymi zakonnymi spotkał się bp Jacek KICIŃSKI, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. W okolicznościowym słowie wskazał, że wierzyć, słuchać i świadczyć to trzy filary życia zakonnego.
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce została powołana do istnienia przez przełożonych wyższych w grudniu 1948 r. (przy aprobacie kard. Adama Stefana SAPIEHY) i zatwierdzona dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r. Aktualnie w jej skład wchodzi 59 męskich rodzin zakonnych. Cele i formy działania to: wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpracy z Konferencją Episkopatu Polski i z innymi konferencjami wyższych przełożonych w Polsce i w Europie, promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Fr. Jan M. SZEWEK