W uroczystość św. Józefa, 20 marca 2023 r., w Krakowie czterech franciszkanów przyjęło święcenia diakonatu – trzech z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i jeden z Zakonu Braci Mniejszych. Sakramentu udzielił bp Edward KAWA OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej na Ukrainie.

W okolicznościowym kazaniu biskup wezwał nowych diakonów do naśladowania patrona dnia – św. Józefa, uczenia się od niego wiary, pokory, zaufania, żywej relacji z Bogiem i autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego. „Dzisiaj Kościół potrzebuje wierzących zakonników, wierzących diakonów, wierzących kapłanów, wierzących biskupów. (…) Jesteśmy powołani do tego, aby objawiać światu, jak ważne jest zaufanie Bogu. (…) Jesteśmy wezwani do zażyłości w relacji z Bogiem, aby słuchać Boga, żyć z Bogiem, głosić Boga, objawić światu prawdziwą miłość. (…) Dzisiaj świat potrzebuje autentycznego świadectwa, autentycznego świadectwa życia chrześcijańskiego, życia franciszkańskiego, życia pełnego wiary, tak aby za naszymi słowami szły konkretne czyny, które świadczą o tym, że jesteśmy ludźmi poświęconymi Bogu, naszemu kochającemu Bogu”. Na koniec prosił neodiakonów, aby przyjęli i przeżyli tę posługę jako wielki dar od Boga, Jego wielkie zaufanie względem nich. „To nie wyście wybrali Go, ale to On was wybrał” – przypomniał.
Minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB publicznie podziękował Bogu za to, że obdarzył tych czterech braci swoim powołaniem; diakonom za to, że na nie odpowiedzieli; ludziom za to, że pomogli im na tej drodze. Jednocześnie zachęcił swoich młodszych współbraci, aby teraz dali się Bogu posłać do misji, którą dla nich przewidział.
Fr. Dawid JEZIORSKI, fr. Dawid FURGAŁ i fr. Szymon TUPTOŃSKI należą do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, a fr. Łukasz KUCIĘBA do prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Studia odbywają w Instytucie Teologicznym „Studium Franciszkańskie” w Krakowie.

Fr. Jan Maria SZEWEK