„Drogi Bracie, Bóg wybrał Cię, abyś szedł i owoc przynosił, i aby owoc Twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na wzór apostołów i św. Ojca Franciszka i jego świętych braci, którzy szli przez świat głosząc Ewangelię i czyniąc pokój i dobro” – powiedział prowincjał Fra Marian GOŁĄB do Fra Łukasza MĘŻYKA, wręczając mu krzyż misyjny i posyłając do Ugandy. Uroczystość odbyła się w niedzielę 31 lipca w kościele franciszkanów w Legnicy.

Prowincjał zapewnił nowego misjonarza, że krzyż, który otrzymał od niego, odtąd będzie jego przewodnikiem na apostolskich drogach, pomocą w każdym niebezpieczeństwie, pociechą w życiu i przy śmierci. Minister prowincjalny życzył swojemu młodszemu współbratu, aby Bóg go błogosławił i strzegł; aby był godnym sługą Ewangelii i nie wahał się poświęcić życia, byle tylko głosić królestwo Boże i zaszczepiać Kościół w sercu świata.
W ceremonii poświęcenia krzyża misyjnego i posłania misjonarza uczestniczyli m.in. najbliżsi krewni brata Łukasza, współbracia, proboszcz z rodzinnej parafii, przyjaciele i wierni.
Fra Łukasz MĘŻYK (l. 36) urodził się w Legnicy. W tym mieście ukończył I LO, a we Wrocławiu – Politechnikę (mgr inż. elektrotechnik). Do Zakonu Franciszkanów wstąpił w roku 2010, śluby wieczyste złożył w 2017 r., a święcenia kapłańskie przyjął w roku 2019, po drugich studiach, filozoficzno-teologicznych. Przez trzy lata w Krakowie zajmował się m.in. animacją powołań i duszpasterstwem młodzieży.

Tekst: Fra Jan M. SZEWEK
Zdjęcia: Fra Piotr MARSZAŁKIEWICZ