17 września 2022 r., w święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu, w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej pięciu współbraci (trzech z Polski i dwóch z Ukrainy) złożyło pierwsze śluby zakonne.

Nowi profesi sympliczni to: fr. Maksymilian KATA, fr. Demyan MYSAKOVETS, fr. Wasyl PAŁAMARCZUK, fr. Marcin SARNA i fr. Marek SŁYŚ.
W okolicznościowym kazaniu wikariusz i sekretarz kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie fr. Stanisław PĘKALA nawiązał do wydarzenia sprzed blisko 800 lat, które miało miejsce na górze Alwernia, i pytał siebie i zgromadzonych: „Co widać na moim ciele?… Co widać na mojej twarzy?… Co widać na moim sercu?” I życzył, aby za przykładem Biedaczyny z Asyżu tak przylgnąć do Chrystusa, tak się do Niego upodobnić, aby „było Go widać na naszych dłoniach, nogach i sercu”.
Minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) f. Marian GOŁĄB, wyrażając wdzięczność braciom za wybór franciszkańskiego sposobu życia i za to, że odkryli, do czego ich Bóg powołuje, życzył im, aby na końcu swoich dni usłyszeli od Chrystusa: „Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana”. Dziękując rodzicom stwierdził, że również oni stają się częścią rodziny franciszkańskiej i że jest to niewątpliwie wyraz miłosierdzia Bożego, wyraz miłości Boga do nich.
W imieniu neoprofesów fr. Marcin SARNA dziękował za konkretne dobra Bogu, Matce Bożej, rodzinom, ministrowi prowincjalnemu, kustoszowi i wikariuszowi kustodii ukraińskiej, wychowawcom z postulatu i nowicjatu, wspólnocie kalwaryjskiej i tym wszystkim, którzy w ich życiu zostawili jakikolwiek ślad.
1 października bracia rozpoczną studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie.

Fr. Jan Maria SZEWEK