W miesiącu kwietniu 2022 r. członkowie sekretariatu generalnego ds. formacji, na polecenie ministra generalnego, przeprowadzili wizytację generalną w domach formacyjnych w Polsce.

Fr. Kazimierz CIEŚLIK oraz fr. Piotr STANISŁAWCZYK odwiedzili osiem domów: postulat w Gnieźnie, dwa domy nowicjatu (w Kalwarii Pacławskiej i Smardzewicach), dwie wspólnoty postnowicjatu (wyższe seminaria duchowne w Krakowie i Łodzi) oraz trzy wspólnoty – mające charakter domów studiów – znajdujące się w Lublinie.
W Polsce istnieją trzy prowincje zakonne: prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Kraków), prowincja Matki Bożej Niepokalanej (Warszawa) i prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego (Gdańsk). Liczebnie wszyscy bracia z Polski stanowią obecnie 1/4 całej liczby braci w naszym Zakonie. Aktualnie na formacji przebywa 90 braci (13 postulantów, 15 nowicjuszy, 56 alumnów i 6 juniorystów). Bracia odbywający formację pochodzą z Polski, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kenii, Ukrainy i Uzbekistanu. Bezpośrednio w obsługę domów formacyjnych zaangażowanych jest 18 braci (podejmują oni posługę rektorów, wychowawców, wykładowców, ojców duchownych, ekonomów i pozostałej kadry pomocniczej).
Wszystkie prowincje w Polsce realizują wspólną formację na poziomie postulatu, natomiast domy nowicjatu i postnowicjatu prowadzone są odrębnie przez prowincję warszawską (przy współpracy z prowincją gdańską) i prowincję krakowską (przy współpracy z innymi gałęziami franciszkańskimi). Domy postnowicjatu są zorganizowane jako wyższe seminaria duchowne i realizują programy studiów przygotowujących do święceń prezbiteratu z rozszerzoną formacją w zakresie franciszkanizmu oraz program formacji i przygotowania zawodowego dla braci z junioratu.
Odrębne wspólnoty trzech prowincji istnieją w Lublinie. Domy studiów skupiają naszych wykładowców akademickich, doktorantów oraz braci zakonnych odbywających wybrane specjalizacje uniwersyteckie lub zawodowe. Obecnie przebywa w nich 10 braci.
Dziękujemy ministrom prowincjalnym w Polsce za okazaną nam życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu wizytacji, a braciom z domów formacyjnych za przyjęcie, braterskie spotkania, uprzejmość i serdeczną gościnność.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji