W środę 28 lipca 2021 r., w salonie „Tevere” przy moście Cestio w Rzymie, została zaprezentowana książka fr. Paolo FIASCONARO zatytułowana Frate Movida – Mission possible sulle banchine del Tevere (Brat Movida – misja możliwa na nabrzeżach Tybru), wydana przez franciszkańskie wydawnictwo „Messaggero Padova” w Padwie (s. 192, 14 euro).

Obecni byli liczni zakonnicy, rodzina MARSILI organizująca rzymskie lato nad Tybrem, turyści i zwiedzający. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem rzymskich i krajowych mediów (12 nagłówków w gazetach i telewizji). Prezentacja, koordynowana przez prof. Giovanni D’ANGELO, wykładowcę religii w Liceum Sokratesa w Rzymie, rozpoczęła się od projekcji filmu dokumentalnego, który opowiada o motywach inspirujących Franciszkańskie Centrum Misyjnego do obecności na nabrzeżach Tybru, co ma miejsce każdego wieczoru w ciągu trzech letnich miesięcy. Już od sześciu lat (2014-2019) centrum prowadzi tam – także przy pomocy specjalnego stoiska wystawowego – akcję ewangelizacyjną, w którą angażują się współbracia. Inicjatywa ta jest podyktowana chęcią przeżycia kilku chwil zdrowego relaksu „wśród i z” ludźmi, przede wszystkim po to, aby przybliżyć misje Zakonu i „ewangelizować” tysiące tych, którzy co wieczór przychodzą na nabrzeża Tybru.
We wstępie do książki minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI stwierdził, że doświadczenie braci na nabrzeżach Tybru odpowiada na uchwałę 9 kapituły generalnej z 2019 r., gdyż urzeczywistnia „nowe franciszkańskie modele ewangelizacji i inspiracje zrodzone w sercach braci, aby podejmować nowe inicjatywy życiowe i misyjne”.
W książce autor opowiada o swoim różnorodnym doświadczeniu wśród ludzi prowadzących nocny tryb życia, o swoich oryginalnych propozycjach, spotkaniach, anegdotach i wymownej obecności zakonników w habitach w miejscu świeckim i bardzo potrzebującym Boga.
Prelegenci, fr. Agnello STOIA, proboszcz bazyliki św. Piotra w Watykanie, i dr Vincenzo MORGANTE, prezes telewizji „TV2000” i radia „InBlu”, podkreślili duchowe znaczenie doświadczenia ewangelizacyjnego braci „na misji letniej” oraz kreatywność połączoną z franciszkańską prostotą, co zdołało rozgrzać serca tych, którzy każdego wieczoru, a także dziś, już siódmy rok, zwracają się do braci po radę lub duchową pociechę.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego