W przypadające dnia 22 lutego święto Katedry świętego Piotra wspólnota kolegium penitencjarzy watykańskich obchodzi swoje święto patronalne. Z tej okazji zapraszani są współpracownicy z Penitencjarii Apostolskiej oraz ojcowie penitencjarze z innych bazylik rzymskich, zarówno zwyczajni (dominikanie z bazyliki Matki Bożej Większej, bracia mniejsi z bazyliki św. Jana na Lateranie, benedyktyni z bazyliki św. Pawła za Murami), jak i nadzwyczajni (karmelici).

W tym roku, ze względów praktycznych, świętowanie zostało przesunięte na dzień 24 lutego. Wspólne spotkanie pozwoliło na pogłębienie wzajemnej znajomości i na wymianę doświadczeń. Na początku fr. Vincenzo COSATTI, rektor kolegium penitencjarzy, powitał wszystkich przybyłych gości, zwłaszcza kard. Mauro PIACENZA, penitencjarza większego, fr. Carlosa TROVARELLI, ministra generalnego Zakonu, fr. Jana MACIEJOWSKIEGO, wikariusza generalnego Zakonu, fr. Dominique MATHIEU, asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio). Następnie przypomniał, że za cztery lata będziemy obchodzić 250. rocznicę powierzenia braciom mniejszym konwentualnym posługi sakramentu pojednania w bazylice św. Piotra. Stanowi to odpowiednią okazję, aby podziękować Panu Bogu za daną nam łaskę dzielenia się Jego miłosierdziem w tak niezwykłym i wyjątkowym miejscu.
Na zakończenie spotkania kard. PIACENZA podziękował za zaproszenie i za służbę pełnioną w rzymskich bazylikach. Życzył wszystkim, by coraz uważniej wsłuchiwali się w głos penitentów i kierowali do nich takie słowa, które mogłoby głęboko przeniknąć do ich serc.

Fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny