Strona internetowa prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) opublikowała 5 marca 2020 r. list pasterski bp. Virgilio DO NASCIMENTO ANTUNES, ordynariusza Coimbry, o jubileuszu św. Antoniego i pierwszych męczenników franciszkańskich.

Na początku biskup wyraża podziękowanie papieżowi Franciszkowi za możliwość ogłoszenia jubileuszu z okazji roku św. Antoniego z Lizbony i pierwszych męczenników franciszkańskich (męczenników z Maroka), który będzie obchodzony w okresie od 12 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w Coimbrze. Nawiązuje najpierw do peregrynacji relikwii pięciu braci franciszkańskich, których św. Franciszek z Asyżu posłał do Afryki Północnej, a następnie do święceń kapłańskich św. Antoniego i jego wstąpienia do Zakonu franciszkańskiego.
Biskup przypomina, że św. Antoni z Padwy jest znany na całym świecie, ale dzisiaj to my „w jego osobie, w jego słowach i w świadectwie życia musimy na nowo odkryć inspirację dla Kościoła i społeczeństwa, zawsze poszukujących nowych wzorców zachowań, zakotwiczonych na solidnych i trwałych podstawach”.
List zawiera też krótkie wyjaśnienie ikonografii św. Antoniego, która za każdym razem podkreśla pewien charakterystyczny aspekt jego ewangeliczności.

W dalszej części autor skupia się przede wszystkim na pięciu wyzwaniach, jakie jubileusz stawia przed każdym ochrzczonym:
1) wyzwanie stojące przed ewangelizacją: musimy uczyć się od św. Antoniego, aby nikogo nie zwalczać, ale zdecydowanie proponować orędzie Chrystusa;
2) wyzwanie dotyczące duchowości: prawdziwe świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii obejmuje wolę oddania życia także w męczeństwie;
3) wyzwanie związane z odnową kultury: święty doktor uczy nas sztuki poszukiwania prawdy opartej na spotkaniu wiary i rozumu, co winno dokonywać się w szczerym dialogu z tymi, którzy myślą inaczej, i w poszanowaniu wszystkich;
4) wyzwanie obejmujące rozeznanie powołania: powołanie Antoniego pomaga nam wsłuchać się w głos młodych ludzi i odkryć to, co Pan Jezus zasiał w ich sercach;
5) wyzwanie odnoszące się do pobożności ludowej: niezliczone rzesze ludzi biorą udział w uroczystościach ku czci świętego z Padwy i przy tych okazjach należy zachęcać do umocnienia wiary, miłości Boga i uświęcenia wiernych.

Na zakończenie biskup zachęca wszystkich do modlitwy za Kościół i za cały świat, prosząc o wstawiennictwo św. Antoniego i pierwszych męczenników franciszkańskich.

Pełny tekst listu można znaleźć pod adresem:

http://www.francescaninorditalia.net/aggiornamenti/news/812-giubileo-antonio-2020-e-dei-santi-protomartiri-francescani-nota-pastorale-del-vescovo-di-coimbra-mons-virgilio-do-nascimento-antunes

Biuro ds. komunikacji