Tradycyjnie w drugą niedzielę września, 12 września 2021 r., obchodzono 700. rocznicę śmierci Dantego ALIGHIERI, która miała miejsce między 13 a 14 września 1321 r. w Rawennie, starożytnym mieście, dawnej stolicy Cesarstwa Zachodniorzymskiego, potem Ostrogotów, a następnie egzarchatu bizantyjskiego.

Najważniejszym momentem tego dnia była tak zwana „Msza Dantego”, celebracja eucharystyczna w kościele św. Franciszka, niegdyś kościele św. Piotra Większego, powierzonym franciszkanom od 1261 r., gdzie odprawiono pogrzeb największego poety i obok którego pochowano jego doczesne szczątki.
Tegorocznym uroczystościom przewodniczył kard. Gianfranco RAVASI, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, a wśród koncelebransów byli: abp Lorenzo GHIZZONI, arcybiskup Rawenny-Cervii, fr. Roberto BRANDINELLI, minister prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), ks. Pasquale IACOBONE, sekretarz Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej, fr. Ivo LAURENTINI, dyrektor Centrum Dantego, rektor bazyliki i gwardian klasztoru w Rawennie.
We Mszy św. uczestniczyli m. in. burmistrzowie i asesorzy ds. kultury z Rawenny i Florencji wraz ze swoimi delegacjami. Pierwszy obywatel Florencji, Dario NARDELLA, również w tym roku ofiarował oliwę i zapalił lampę, która płonie przy grobie wybitnego florentczyka.
Wieczorem następnego dnia, wchodząc w liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w kościele św. Franciszka wspominano śmierć poety, co wiąże się z długą tradycją, przekazującą jego pobożny transitus. Po uroczystościach poprzedniego dnia wydarzenie to miało bardziej rodzinny charakter, jakby było spotkaniem krewnych i przyjaciół zwołanym po to, by przywołać pamięć o bliskiej osobie, która odeszła z tego świata do życia wiecznego. Obecni byli burmistrz i arcybiskup Rawenny, a także minister prowincjalny, którzy skierowali słowa powitalne do uczestników przybyłych na uroczystość. Odczytano fragment dzieła Giovanniego BOCCACCIO pt. Żywot Dantego (powstałego w latach 1351-1365), opowiadający o zakończeniu ziemskiego życia Dantego ALIGHIERI, a potem wykonano Requiem skomponowane przez Domenico CIMAROSA.
Odczytano też ostatnią pieśń Raju, zaczynającą się od słynnej modlitwy do Dziewicy Maryi, włożonej przez autora w usta św. Bernarda. Z kolei głos zabrał „nasz” kardynał, fr. Mauro M. GAMBETTI, były minister prowincjalny dawnej prowincji bolońskiej, do której do 2013 r. należał klasztor franciszkański i Centrum Dantego w Rawennie.
Wieczór zakończył się Te Deum skomponowanym przez Baldassarre GALUPPI, a wykonanym przez kapelę muzyczną bazyliki św. Franciszka w Rawennie pod dyrekcją Giuliano AMADEI.
Na chwałę Jezusa Chrystusa… i Jego poety Dantego ALIGHIERI.

Fr. Maurizio BAZZONI
Foto © Giampiero CORELLI – Ravenna