Pod kierunkiem fr. Domenico PAOLETTI odbyła się w dniach 6-10 lutego 2023 r. w „Oasi Betania” w Lucera (Foggia) pierwsza tura międzyprowincjalnych rekolekcji dla braci z Apulii i Abruzji: Wspólnota braterska, która rozeznaje, aby być proroczym znakiem królestwa Bożego: między utopią a rzeczywistością.

Rekolekcjonista podjął duchową wędrówkę, wychodząc od wiary i stawiając pytania i sugestie, aby zweryfikować osobiste i wspólnotowe doświadczenie, pozostawiając wskazania do refleksji nad przyszłością, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się połączenia prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) i prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja).
Główne poruszane tematy to życie w zmieniających się czasach, w co wierzymy i komu wierzymy, braterstwo jako dar Pana i proroczy znak królestwa Bożego. Uczestnicy zostali też zachęceni do refleksji nad tym, o co dzisiaj prosi nas św. Franciszek?
Były to dni sprzyjające do zastanowienia się nad życiem zakonnym i do odnowienia entuzjazmu w powołaniu.

Fr. Donato GRILLI
Redakcja