W dniu 4 października 2020 r. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro PAROLIN przewodniczył uroczystej Mszy św. ku czci św. Franciszka z Asyżu w bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie. Wśród koncelebransów byli bp Gianfranco GIROTTI OFMConv, minister generalny Zakonu fr. Carlos Alberto TROVARELLI, gwardiani domów generalskich oraz wielu współbraci zakonnych z rzymskich wspólnot.

Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości skierował do kardynała proboszcz parafii fr. Agnello STOIA. Okazją były obchody święta serafickiego ojca i udzielenie sakramentu bierzmowania grupie młodzieży i dorosłych. Do bierzmowania przystąpiło 13 młodych, którzy od kilku lat wraz ze swoimi rodzinami uczęszczali do naszej parafii na katechizację prowadzoną przez fr. Simone SCHIAVONE (od listopada rozpoczną oni posługę w różnych rzymskich centrach charytatywnych, począwszy od parafii Dwunastu Apostołów), oraz 11 młodych i dorosłych, których przygotował fr. Victor MORA MESÉN z naszej wspólnoty klasztornej, a także katecheci z innych ośrodków duszpasterskich znajdujących się na terenie naszej parafii, m.in. ojcowie jezuici z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
W przemówieniu powitalnym proboszcz przedstawił kandydatów do sakramentu bierzmowania i w imieniu wszystkich obecnych wyraził bliskość z Ojcem Świętym, zapewniając o wsparciu modlitewnym w intencji kard. PAROLINA, który jest jednym z najbliższych współpracowników papieskich, i powierzając go wstawiennictwu świętych Filipa i Jakuba oraz pozostałych apostołów. Wyjaśnił też zgromadzonym znaczenie daru złożonego na konfesji świętych apostołów przez kandydatów do bierzmowania: kwiat jako znak młodości ofiarowanej z entuzjazmem w służbie Bogu i ludziom, tak jak to uczynił apostoł Filip, który jako pierwszy, wraz z Andrzejem, poszedł za Panem; kosz z żywnością, będący znakiem dzielenia się dobrem z ubogimi, aby przy stole eucharystycznym nigdy nie zabrakło konkretnej troski o potrzebujących, jak naucza św. Jakub w swoim Liście.

Fr. Maurizio DI PAOLO