Wieczorem 24 czerwca 2020 r. współbracia z Azji studiujący w Seraphicum w Rzymie zorganizowali wieczór międzykulturowy z okazji zakończenia roku akademickiego.

Różnorodność dań przygotowanych na kolację odzwierciedliła narodowości reprezentowane obecnie w mieście: Indie (prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego), Indonezja (prowincja Maryi Niepokalanej), Wietnam (delegatura prowincjalna), Filipiny (kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy), Korea Południowa (prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego) i Chiny.
Obecni byli także niektórzy bracia z domów generalskich w Rzymie, w tym fr. Benedict BAEK, asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals), który w imieniu ministra generalnego wyraził słowa wdzięczności i zachęty.
W tym roku, naznaczonym pandemią, wraz z naszymi braćmi studentami dziękujemy Bogu za to, że daje nam zawsze nadzieję na budowanie nowego świata.

Fr. Anthony M. LAJATO