Po południu 4 maja 2019 roku, w sali Sykstus V Międzynarodowego Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych „Seraphicum” w Rzymie, odbyła się konferencja zatytułowana: „Nowa ewangelizacja dzisiaj: wyzwania i możliwości”.

Coroczne wydarzenie promowane przez Katedrę Kolbiańską Papieskiego Wydziału Teologicznego „San Bonaventura” w Rzymie – organizowane w pierwszą sobotę maja – osiągnęło dziesiątą edycję.
Spotkanie to doskonała okazja, by różni naukowcy, zgodnie z ich specyficznymi kompetencjami, zwracali uwagę i aktualizowali styl, myślenie oraz przesłanie kulturowe i duchowe Świętego z Auschwitz. Praktyka ta pozwoliła przez lata na wydanie kilka publikacji na ten temat, będących wynikiem badań i spostrzeżeń.
Fra Raffaele DI MURO, dyrektor Katedry Kolbiańskiej, przedstawił przebieg obrad i powitał licznych uczestników. W tym ważnym formacyjnym wydarzeniu wzięli udział m.in.: nowicjusze z Asyżu, wyładowczy i studenci „Seraphicum”, grupy Rycerstwa Niepokalanej, FZŚ, Misjonarki oj. Kolbe, członkowie Katedry Kolbiańskiej i komitetu naukowego „Miles”. Po raz pierwszy w tego typu spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego „Seneca”, które we współpracy z MI organizuje ćwiczenia będące połączeniem szkoły i pracy.
Gwałtowne zmiany społeczne skłaniają chrześcijan zaangażowanych w historię do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji, skutecznych w czasach nowożytnych i uwzględniających wytyczne magisterium Kościoła. W związku z powyższym uczestnicy mogli wysłuchać dwóch konferencji.
Pierwszą wygłosiła prof. Angela TAGLIAFICO, teolożka Papieskiego Athenaeum „Regina Apostolorum” w Rzymie,. Prelegentka omówiła kwestię „Ewangelizacją u papieży: Pawła VI i Franciszka”. Zwróciła uwagę na niektóre słowa-klucze  umożliwiające rozumienie ewangelizacji nakreślonej w Evangelii nuntiandi i Evangelii gaudium, uważane za jej magnae chartae. Określając swoje powołanie misyjne Kościół ma za zadanie „autentycznie świadczyć o Ewangelii” i „z miłością towarzyszyć w spotkaniu z Chrystusem” (EG).
Druga konferencja nosiła tytuł: „Nowa ewangelizacja: wyzwania i możliwości”. Została wygłoszona przez ks. Francesco SPINELLI z Papieskiej Rady Promocji Nowej Ewangelizacji. Było w niej sporo odniesień do ojca KOLBEGO, którego mówca określił jako  „proroka nowej ewangelizacji”, wzór i przykład znalezienia wspólnej płaszczyzny, która daje możliwość dialogu ze współczesnością, w czasie, gdy większość ludzi żyje „tak, jakby Boga nie było”.
Trzeci moment to wystąpienie franciszkanina fr. Gianfranco GRIECO OFMConv., pisarza i dziennikarza, autora pierwszej oficjalnej biografii Sługi Bożego fr. Antonio MANSI. Nosi ona tytuł „Najstarszy syn” (Wydawnictwo „Miscellanea Francescana”) i została zaprezentowana podczas spotkania. Niedawno został otwarty proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny tego młodego zakonnika (zmarł w wieku 22 lat).
Spotkanie zakończył dziekan „Seraphicum” fr. Dinh Anh Nhue (Tomasz) NGUYEN OFMConv.

Fr. Raffaele DI MURO OFM Conv