W Niepokalanowie Lasku, klasztorze w prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży zorganizowane podczas ferii zimowych.

W rekolekcjach, które prowadził fr. Grzegorz Maria ŚWIERKOSZ, udział wzięło około 200 osób w wieku od 7 do 17 lat. Tematem przewodnim rozważań były słowa: Nie jestem sam – prowadzi mnie Maryja. Podczas tych rekolekcji główną patronką była Matka Boża, ale pod różnymi tytułami.
Centralnym punktem każdego dnia była Msza św. oraz głoszona homilia nawiązująca do danego tytułu Matki Bożej w tym dniu.
Ważnym momentem każdego kończącego się dnia było wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego była prowadzona medytacja nad słowem Bożym ukazującym osobę Matki Bożej. Rozważania prowadził gwardian fr. Grzegorz Maria SZYMANIK.
Zadaniem dzieci i młodzieży było „zbieranie kwiatków” w postaci dobrych uczynków i ofiarowanie ich Matce Bożej.
Był też czas na spotkania w grupach, gdzie dzieci i młodzież zapoznawała się ze znaczeniem słowa „empatia”, a także zgłębiała wybrane objawienia maryjne w danym kraju i przedstawiała je w formie obrazków.
Podczas tych dni nie zabrakło także dobrej zabawy podczas pogodnych wieczorów, wspólnego spaceru do Niepokalanowa, obejrzenia Panoramy Tysiąclecia, nawiedzenia kaplicy adoracji czy zwiedzenia muzeum św. Maksymiliana. Jedną z atrakcji była wycieczka do sali zabaw i sportu w Warszawie.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał mały upominek w postaci figurki Matki Bożej oraz drobnych słodyczy.
Rekolekcje zakończyły się wspólną Mszą św., podczas której dzieci i młodzież wstąpiła do Rycerstwa Niepokalanej, a na którą przybyli także rodzice.
Uczestnicy wyjechali radośni z Niepokalanowa Lasku oraz z nadzieją i oczekiwaniem na kolejne spotkanie.

S. Teresa Maria GRABOŃ SFMI