30 kwietnia 2022 r. po raz pierwszy odbyło się spotkanie online prezesów Rycerstwa Niepokalanej (MI) z francuskojęzycznych krajów afrykańskich, gdzie jest żywa i dynamiczna obecność naszego stowarzyszenia: Burkina Faso (Jean Léonard BALMA i fr. Marek HRYNIEWICKI), Wybrzeże Kości Słoniowej (Nicolas KESSE i Elisabeth YOBOUÉ) i Gabon (Christelle NTSAME i Hervé Essono MEZUI).

W spotkaniu wzięli udział: prezes międzynarodowy MI Miquel Bordas PRÓSZYNSKI, delegat asystenta międzynarodowego fr. Gilson Miguel NUNES, wiceprezes międzynarodowy MI Margherita PERCHINELLI oraz misjonarz Niepokalanej z Brazylii Luis EDOAS, który pełnił rolę tłumacza i za tę posługę należy mu się podziękowanie.
Po modlitwie do Ducha Świętego poszczególni prezesi przedstawili działalność MI w swoich krajach.
Na Wybrzeżu Kości Słoniowej koordynatorka Elisabeth YOBOUÉ ma dwuletnią kadencję i zajmuje się organizowaniem różnych grup parafialnych. Są dwie grupy robocze: jedna prowadzi formację przygotowującą do złożenia aktu poświęcenia się Niepokalanej, trwającą osiem miesięcy, a druga zajmuje się przekazem komunikacyjnym (filmy, broszury, książki itp.). Istnieje rada koordynowana przez Nicolas KESSE. MI jest obecne w pięciu diecezjach i w wielu parafiach, gdzie spotkania odbywają się dość często. Prowadzone jest duszpasterstwo dla dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat. Członkowie dbają o aspekt ekonomiczny, a na spotkania wykorzystują wynajmowane pomieszczenia.
W Burkina Faso, pomimo różnych zamieszek w kraju, obecność MI jest żywa i szeroko rozprzestrzeniona. Obecni są tam bracia mniejsi konwentualni, a asystentem narodowym jest fr. Marek HRYNIEWICKI. Prezes Jean Léonard BALMA powiedział, że MI zostało zaprezentowane również kard. Philippe Nakellentuba OUÉDRAOGO. Grupy MI odbywają różne spotkania między sobą, a także jedno doroczne spotkanie wspólne. Coroczne uroczystości upamiętniające założenie misji Niepokalanej są bardzo głęboko przeżywane. Prezes BALMA serdecznie podziękował prezesowi międzynarodowemu Miquel Bordas PRÓSZYNSKI za tę wspaniałą okazję do spotkania się, ale jego pragnieniem jest zorganizowanie zebrania wszystkich radnych MI z Afryki, aby wymienić doświadczenia i opracować w miarę jednolity program działania.
Prezes Christelle NTSAME przypomniała, że MI w Gabonie oficjalnie powstało w 2011 r., ale pierwsza obecność sięga 1992 r. za sprawą zgromadzenia duchaczy i apostolstwa prowadzonego przez o. Emanuele FRANÇOIS, zmarłego w ubiegłym roku. Obecnie nie ma tam asystenta narodowego, ale są księża diecezjalni zajmujący się formacją w parafiach. Prezes NTSAME została wybrana 17 października 2021 r. Członkowie MI nazywają siebie żołnierzami i rycerzami Niepokalanej. Ośrodek narodowy znajduje się w stolicy, ale druga siedziba mieści się w innym mieście. Jeśli chodzi o formację rycerzy, to spotykają się oni w każdy czwartek, natomiast ci, którzy złożyli już akt poświęcenia się Niepokalanej, przychodzą na zebrania formacyjne i modlitewne raz w miesiącu. W skład rady MI w Gabonie wchodzą: prezes, pierwszy sekretarz, drugi sekretarz, odpowiedzialny za kwestie komunikacyjne. Rok rozpoczyna się celebracją eucharystyczną i ustaleniem programu na kolejne miesiące. W pięciu diecezjach, w których jest obecne MI, mają miejsce rekolekcje w Adwencie i Wielkim Poście, a następnie maryjne dni skupienia w maju każdego roku. W jednym z rejonów nawet biskup jest rycerzem, podobnie jak jeden z księży diecezjalnych. W przypadku Gabonu pojawiają się pewne trudności logistyczne, a jednocześnie ubolewa się nad brakiem instytutu zakonnego o charyzmacie kolbiańskim. Niemniej jednak jest nadzieja, że MI stanie się znane w innych diecezjach w kraju.
Wszyscy uczestnicy podziękowali radzie międzynarodowej MI za zorganizowanie spotkania. Na zakończenie prezes Miquel Bordas PRÓSZYNSKI, zdumiony żywotnością MI w tych krajach, przypomniał o Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w 2023 r., i zapytał, czy istnieje możliwość, aby wzięła w nich udział grupa młodzieży afrykańskiej. Poprosił o udzielenie odpowiedzi z dużym wyprzedzeniem, aby można było dobrze zaplanować logistykę.
Zgodnie ze wskazaniem ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, zaplanowano wizytę prezesa międzynarodowego MI i asystenta generalnego w tych krajach. Data przybycia asystenta to 26 lub 27 listopada 2022 r., zaś data pobytu prezesa – 3-11 grudnia 2022 r.
Spotkanie zakończyło się modlitwą do Matki Bożej i życzeniami owocnego kontynuowania misji.

Margherita PERCHINELLI, wiceprezes międzynarodowy MI