Statuty generalne Rycerstwa Niepokalanej (MI), międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych, postanawiają, że asystentem międzynarodowym jest minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Opisują należące do niego obowiązki i dodają, że „asystent międzynarodowy może delegować do pełnienia funkcji należących do jego kompetencji jednego profesa po ślubach wieczystych” (art. 30).

Od 2010 r. funkcję tę sprawował fr. Raffaele DI MURO, który rozpoczął swoją służbę podczas kadencji fr. Marco TASCA, a później został potwierdzony przez fr. Carlosa A. TROVARELLI. Niedawno Kongregacja Edukacji Katolickiej mianowała fr. Raffaele dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury w Rzymie i z tego względu minister generalny postanowił zwolnić go z pełnionego obowiązku w MI.
Po wysłuchaniu swego definitorium minister generalny mianował, zgodnie ze Statutami generalnymi (nr 60, § 2), nowego delegata ds. asystencji Rycerstwa Niepokalanej: fr. Gilsona Miguela NUNES z prowincji św. Franciszka w Brazylii.
Swoją nową posługę fr. Gilson rozpoczyna od 1 marca 2021 r. Urodził się 28 kwietnia 1975 r. w Santa Mariana w stanie Paraná (Brazylia). Śluby czasowe złożył 5 lutego 1996 r., a śluby wieczyste 28 października 2000 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 lutego 2004 r.
Dziękujemy fr. Raffaele DI MURO za jego 11-letnią służbę w Rycerstwie Niepokalanej, a fr. Gilson Miguel NUNES życzymy wszelkiego dobra w wypełnianiu nowych obowiązków!

Fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny