29 maja 2021 r. w szkole grafologii w Seraphicum odbył się interesujący dzień studiów na temat: Podpis grafometryczny: aspekty prawnicze i nowe granice dla badań.

Podpis grafometryczny jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnego podpisu na papierze, składanym za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych, które pozwalają „uchwycić” nie tylko cechy geometryczne linii graficznej, ale również dynamiczne cechy procesu pisania podczas składania podpisu. Celem sympozjum było zobrazowanie implikacji podpisu grafometrycznego w zakresie prawa, bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości w kryminalistyce. Digitalizacja znaku graficznego otwiera również nowe granice dla badań, stając się cennym narzędziem eksperymentalnym dla innych obszarów zastosowań grafologii. Prelegenci biorący udział w sympozjum przedstawili przegląd najnowszych osiągnięć i różnych podejść do tego tematu w swojej dziedzinie wiedzy.
Obrady otworzył fr. Raffaele DI MURO, kierownik szkoły, oraz dr Eleonora GAUDENZI, przewodnicząca Włoskiego Stowarzyszenia Grafologicznego, które wraz z Międzynarodowym Centrum Grafologii Medycznej patronowało temu wydarzeniu.
Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać siedmiu wykładów wybitnych naukowców o międzynarodowej sławie. Obrady zakończyły się ciekawą dyskusją pomiędzy prelegentami a uczestnikami zebranymi w auli i online. Moderatorem spotkania była prof. Nadia BUONANNO, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury.
Szkoła grafologii w Seraphicum miała zaszczyt być gospodarzem tego interesującego dnia studiów. Był to ważny wkład w badania nad nowym obszarem grafologii, który będzie przedmiotem dalszych studiów i sprawi, że szkoła grafologii w Seraphicum stanie na czele rozwoju tego rodzaju badań.

Fr. Raffaele DI MURO