W dniu 25 marca 2020 r. nasz minister generalny, fr. Carlos TROVARELLI, dziękuje Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej.

Jako bracia jednoczymy się w dziękczynnym „Te Deum” i wspólnie wysławiamy Pana za dar powołania fr. Carlosa do służby Bogu i bliźnim, a od niedawna – do służby całemu Zakonowi.
Z okazji tej rocznicy, przypadającej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zachęcamy nasze wspólnoty do modlitwy dziękczynnej za dar fr. Carlosa, a zarazem prosząc Boga, aby mu błogosławił w posłudze kapłańskiej, udzielił potrzebnych łask w służbie dla całego Zakonu i prowadził go do pełni świętości.
Przy tej sposobności wspominamy, że w marcu 25. rocznicę święceń kapłańskich obchodzi również fr. Franciscus TAIRA z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Japonii. Z kolei 50-lecie kapłaństwa świętują: abp Gianfranco Agostino GARDIN, fr. Carlo VECCHIATO, fr. Isidoro LORENZONI, fr. Tarcisio MORAO z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), fr. Luigi CENCI z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii, fr. Giorgio ABRAM z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie, fr. Giorgio TUFANO z prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol).
Życzymy wszystkim naszym współbraciom prawdziwej radości z przeżywania obecności Pana. Niech On prowadzi ich i towarzyszy im w posłudze kapłańskiej.

Biuro ds. komunikacji