Z okazji osiemsetnej rocznicy spotkania św. Franciszka z Asyżu i sułtana egipskiego Al-Kamila odbyła się, dnia 31 października 2019 r., w rzymskim Seraphicum sesja naukowa promująca dialog i pragnąca włączyć się w nurt konstruowania pokoju.

To wydarzenie jest drugim traktującym o tej problematyce, po prezentacji filmu dokumentalnego „Sułtan i święty” (USA, 2016 r.), której Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury był gospodarzem dnia 9 maja 2018 r. Epizod z Damietty (1219 r.) został na nowo odczytany w świetle „Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, podpisanego 4 lutego 2019 r. w Abu Zabi przez papieża Franciszka i Ahmada AL-TAYYEB, wielkiego imama Al-Azhara. Istotą tego dokumentu jest zachęta do kontynuowania procesu dialogu między kulturami i religiami poprzez wzajemne poznanie się i współpracę na rzecz pokoju.

Upamiętnienie osiemsetnej rocznicy spotkania dwóch osobistości, takich jak św. Franciszek i Al-Kamil, miało na celu skupienie uwagi na tych podstawowych kryteriach, które pozwoliły im dialogować, poznać się i wzajemnie zaakceptować. Prelegenci, których wystąpienia wprowadzał i podsumowywał fr. Emanuele RIMOLI, zdefiniowali i rozwinęli niektóre z tych zasad.
Kathleen WARREN z Loyola University w USA pogłębiła temat pokoju, zwracając uwagę na podstawowe charakterystyki powołania św. Franciszka, przydatne w pogłębieniu braterstwa ludzkiego i inicjowaniu procesów pokojowych (gotowość do nawrócenia, bezwarunkowa akceptacja natury ludzkiej w swej wrodzonej słabości, miłosierdzie, szacunek i gościnność, współzależność i jedność w różnorodności, powszechne braterstwo).
Kard. Gianfranco RAVASI, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, przybliżył zagadnienie piękna, przypominając niektóre etapy drogi pulchritudinis, tak bliskiej tradycji franciszkańskiej (piękno afirmowane przez kosmos, osoby, słowa, a także piękno, którym jest Chrystus).
Imam Yahya PALLAVICINI, przewodniczący COREIS (islamska wspólnota religijna) w Mediolanie, zilustrował islamską doktrynę dobroci, ukazując złożoność jej znaczeń (dobroć i miłosierdzie Boga, dobroć i łagodność Boga, dobroć rozumiana jako szlachetne działanie) z podkreśleniem, by nigdy nie oddzielać dobroci od wiary, gdyż w przeciwnym razie grozi to niespójnością i fałszywym świadectwem o dobroci Boga dla Jego stworzeń.
Na koniec s. Paola FRANCESCA ze Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa, przedstawiając temat koegzystencji, podzieliła się swoim 35-letnim doświadczeniem misjonarki w Syrii i uwypukliła fundamentalne znaczenie budowania relacji zaufania i przyjaźni, bliskości umożliwiającej „dialog życia” (spotkać się, poznać się i przezwyciężyć uprzedzenia), wychodzący od wspólnego wszystkim człowieczeństwa. Tylko w ten sposób można dojść do dojrzałego współistnienia, które stanowi zarazem okazję do nauczenia się czegoś od drugiej osoby.
Pomimo różnorodności doświadczeń i zainteresowań prelegenci, w ramach własnych kompetencji, pokazali, że, osiemset lat po spotkaniu św. Franciszka i Al-Kamila, wciąż jest możliwy dialog bez wzbudzania podejrzeń i bez wywoływania fałszywych złudzeń.

Fr. Emanuele RIMOLI
Fot. Elisabetta LO IACONO, Biuro prasowe Seraphicum