Postulator generalny fr. Zdzisław Józef KIJAS opublikował hiszpańskojęzyczne wydanie swojej książki Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe oraz włoską wersję książki Opatrzność i przeznaczenie.

Pierwsza z wymienionych publikacji nosi tytuł Maximiliano Kolbe – El camino interior i została wydrukowana w wydawnictwie San Pablo (Madryt). Ukazała się z okazji obchodów 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, a jej krótką prezentację można znaleźć na stronie internetowej: https://www.ofmconv.net/un-nuovo-libro-su-san-massimiliano-m-kolbe/.
Drugą książkę, zatytułowaną Provvidenza e predestinazione, opublikowało wydawnictwo Effatà Editrice (Turyn) w serii Il respiro dell’anima. W tym dziele autor odpowiada na pytanie, które zawsze niosła ze sobą nasza chrześcijańska wiara: jak zharmonizować wszechmocną opatrzność Bożą z wolnością stworzeń, złem, nieprzewidywalnością historii, sensem modlitwy itp.
W centrum swoich odpowiedzi fr. KIJAS stawia fundament naszej wiary: wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Począwszy od Jego objawienia, plan zbawienia, który przewidział Ojciec, zawiera pełny sens. Dzięki Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem, osoba ludzka nie jest już zagubiona w bezsensownej lub już rozstrzygniętej rzeczywistości historycznej, ale może żyć idąc śladami Zbawiciela.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby otworzyli swoje serca i umysły na refleksje, które proponuje nasz współbrat.

Redakcja