Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 9 lipca 2023 r. papież Franciszek ogłosił, że na konsystorzu w dniu 30 września kreuje 21 nowych kardynałów, a wśród nich naszego współbrata bp. François-Xavier BUSTILLO, ordynariusza diecezji Ajaccio na Korsyce we Francji.

Nowo mianowany kardynał urodził się 23 listopada 1968 r. w Pampelunie w Hiszpanii. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w Baztan, a następnie rozpoczął postulat w Padwie (Włochy), gdzie ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Św. Antoniego Doktora. W 1997 r. uzyskał licencjat z teologii w Instytucie Katolickim w Tuluzie we Francji. Profesję czasową złożył 12 września 1987 r., a profesję wieczystą 20 września 1992 r. Święcenia kapłańskie przyjął 10 września 1994 r.
Był kolejno gwardianem klasztoru w Narbonne (1994-2018), proboszczem parafii św. Bonawentury w Narbonne (1994-2007), kustoszem prowincjalnym kustodii św. Bonawentury we Francji i Belgii (2006-2018), proboszczem-moderatorem zespołu duszpasterskiego Sainte-Croix en Narbonnais i członkiem rady kapłańskiej diecezji Carcassonne i Narbonne (2007-2018), wikariuszem biskupim dla Narbonnais-Corbières, delegatem ds. nowych ruchów duchowości i dialogu międzyreligijnego (2012-2018). Od 2018 r. był gwardianem klasztoru św. Maksymiliana Kolbego w Lourdes. 13 czerwca 2021 r. przyjął sakrę biskupią w katedrze NMP Wniebowziętej w Ajaccio.

Biuro ds. komunikacji

Fra François-Xavier BUSTILLO