Od kilku lat rada administracyjna „Franciscans International” spotyka się dwa razy w roku: raz w Genewie i raz w Nowym Jorku. W tym roku spotkanie zostało przeniesione z Genewy do Asyżu, aby umożliwić uczestnikom odprawienie rekolekcji.

Współbracia z klasztoru „Franciscanum” gościli radę administracyjną w dniach 10-14 maja 2023 r., zaś radę wraz z zespołem współpracowników „Franciscans International” od 14 do 17 maja 2023 r. Rada składała się z ośmiu członków, a zespół współpracowników z dziewięciu osób: dwie pracują w biurze w Nowym Jorku, a siedem, z wyjątkiem dyrektora wykonawczego, w Genewie. Należy dodać, że gwardian fr. Jerzy NOREL przyjął gości ciepło i serdecznie.
Podczas spotkania rada wybrała nowego dyrektora wykonawczego, którym został Blair MATHESON, należący do Stowarzyszenia Tercjarskiego św. Franciszka. Zastąpi on fr. Markusa HEINZE OFM, który pełnił tę funkcję przez trzy kolejne kadencje. Do czasu nominacji Blair MATHESON był przedstawicielem franciszkanów anglikańskich w radzie administracyjnej. Pochodzi z Nowej Zelandii.
13 maja minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, który jest łącznikiem pomiędzy Konferencją Rodzin Franciszkańskich i „Franciscans International”, złożył wizytę w radzie i przeprowadził rozmowy. Podziękował wszystkim za pracę, którą wykonują dla całej rodziny franciszkańskiej. Powiedział, że zakonnicy często czują się komfortowo, karmiąc głodnych, opiekując się chorymi i pocieszając strapionych. Nie są jednak w stanie wyeliminować przyczyn głodu, chorób i cierpienia. Niektórzy bracia uważają, że mówienie o tych rzeczach jest polityką, ale nie mówienie o nich również jest polityką. Zwrócił też uwagę na trudności i opór, jaki napotykają niektórzy bracia ze strony władz wewnętrznych i zewnętrznych. Minister generalny zakończył spotkanie wspólnym obiadem z braćmi z „Franciscanum”.
Celem rekolekcji było pomóc współpracownikom w nakreśleniu związku między tym, co „Franciscans International” robi w ONZ, a tym, co św. Franciszek zapoczątkował około 800 lat temu. Z jednej strony rekolekcje pomogły członkom rady administracyjnej ożywić charyzmat franciszkański, a z drugiej wprowadziły współpracowników w duchowość franciszkańską i osobę św. Franciszka. W tych dniach zarówno rada administracyjna, jak i współpracownicy, odwiedzili i modlili się w sanktuariach, które zachowują pamięć o św. Franciszku.
14 maja uczestnicy wzięli udział we Mszy św. przy grobie św. Franciszka. 15 maja zwiedzili sanktuaria Carceri, San Damiano i Chiesa Nuova. 16 maja udali się do bazyliki Matki Bożej Anielskiej, Rivotorto, bazyliki św. Klary i do „sanktuarium ogołocenia”. 17 maja grupa zakończyła rekolekcje pielgrzymką do Greccio, gdzie św. Franciszek po raz pierwszy urządził żłóbek.

Fr. Joseph Kwame BLAY