W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2022 r. w Seraphicum w Rzymie odbył się zjazd ministrów prowincjalnych, kustoszy, wychowawców i animatorów duszpasterstwa powołaniowego i młodzieżowego FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).

Temat prac wybrała komisja ds. formacji FIMP: Braterstwo wzrasta w miłości. W kierunku integracji uczuciowości i seksualności.
Główną prelekcję pt. Uczuciowość i seksualność w okresie formacyjnym wygłosiła prof. Claudia CIOTTI. Następnie ponad 40 braci uczestniczących w zjeździe kontynuowało zgłębianie zaproponowanego tematu w grupach, a także na wspólnym posiedzeniu.
Podczas obrad można było również wysłuchać wystąpienia fr. Maximilianus SEMBIRING, wicesekretarza sekretariatu generalnego ds. formacji (SGF), na temat: Formacja franciszkańska w świetle nowego „Discepolato francescano”.
Ostatnia część każdego dnia była przeznaczona na wspólne rozeznanie dotyczące reformy domów formacyjnych w federacji.
Na zakończenie zarząd FIMP wyraził nadzieję, że zjazd poświęcony formacji, tak ważny ze względu na poruszane tematy i biorących w nim udział braci, będzie zwoływany częściej niż raz na cztery lata.

Fr. Marco BELLACHIOMA, sekretarz FIMP