W dniach od 11 do 15 września 2023 r. we franciszkańskim centrum kultury w Birkirkara prowincja św. Pawła Apostoła na Malcie przeprowadziła pierwszą część 31. kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, którego wspomagał asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.
Kapituła, zainspirowana mottem: „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” (Iz 43, 19), rozpoczęła się dniem skupienia pod kierunkiem ks. Luigi M. EPICOCO. Bracia zastanawiali się nad aktualnością proroctwa Izajasza, a potem kontynuowali refleksję i rozeznawanie w pracy grupowej nad tym, co wyłoniło się z czterech zgromadzeń przygotowawczych, które odbyły się w ostatnich miesiącach i dotyczyły życia prowincji. Atmosfera w tych dniach była braterska i konstruktywna.
W środę 13 września zdecydowaną większością głosów uzyskaną w pierwszym głosowaniu fr. Colin Charles SAMMUT został wybrany ministrem prowincjalnym na drugą kadencję. Następnego dnia powołano definitorium prowincjalne w składzie: fr. Paul DARMANIN (wikariusz prowincji, druga kadencja), fr. Christian Anthony BORG (sekretarz prowincji, druga kadencja), fr. Joseph XERRI, fr. Andrew GALEA i fr. Allister M. AQUILINA.
Druga część kapituły odbędzie się w dniach 23-27 października 2023 r.

Fr. Allister M. AQUILINA, sekretarz kapituły