W dniach 9-13 sierpnia 2021 r. w „Centro di Socialità e Spiritualità” w Bari odbyła się druga część Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej Prowincji Świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia).

W poniedziałek 9 sierpnia, po celebracji Eucharystii, której przewodniczył brat Mauro DE FILIPPIS, Minister Prowincji Świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), obecny na Kapitule jako słuchacz, prace kapitulne rozpoczęły się od omówienia Instrumentum laboris. Dokument ten był przedmiotem dyskusji aż do środy. Poruszono poszczególne tematy i przegłosowano wnioski wynikające z debaty kapitulnej. Wśród najważniejszych decyzji, które zostały przegłosowane i zatwierdzone, było założenie, przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Grottella w Copertino, domu dla chorych i potrzebujących braci.
Rozmawiano również o prymacie Boga i życiu braterskim; o procesie zjednoczenia z Prowincją Abruzzo i o duszpasterstwie młodzieży, które jest pierwszym obszarem współpracy między obiema prowincjami; o solidarności między klasztorami prowincji; o powierzeniu domu wakacyjnego w „Centro di Socialità e Spiritualità” zewnętrznemu zarządcy; o zatwierdzeniu statutów Kustodii prowincjalnej Najświętszej Maryi Panny z Coromoto w Wenezueli i o erygowaniu klasztoru „San Antonio de Padua” w Merida, Wenezuela.
Wszystko odbywało się w pogodnej atmosferze i miało na celu umocnienie życia braterskiego i franciszkańskiego w Prowincji. Dnia 11 sierpnia Eucharystii przewodniczył Minister generalny, Fra Carlos TROVARELLI, który zachęcał nas do kontynuowania drogi odwagi i realizmu. Na Kapitule był obecny również asystent FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), Fra Giovanni VOLTAN.
W czwartek 12 sierpnia odbyła się szósta sesja kapituły, podczas której głosowano i powołano Gwardianów i Przewodniczących Komisji. Gwardianami zostali następujący bracia:
Bari, Klasztor Św. Franciszka – Fra Gianni STRAFELLA (I mandat), Bari, Klasztor Matki Kościoła – Fra Fabio PACIELLO (I mandat), Copertino, Klasztor Św. Józefa z Kupertynu – Fra Matteo ORNELLI (I mandat), Gravina, Klasztor św. Franciszka – Fra Giovanni FOGGETTA (I mandat), Lucera, Klasztor św. Antoniego Fasani – Fra Vincenzo GIANNELLI (I mandat), Spinazzola, Klasztor Maryi Wniebowziętej – Fra Pedro Javier MORA ALVIAREZ (I mandat), Taranto, Klasztor Św. Maksymiliana – Fra Salvatore SANTOMASI (I mandat). Przewodniczącym Franciszkańskiej Komisji Duszpasterskiej został Fra Giuseppe DE STEFANO (II mandat), Komisji Ekonomicznej – Fra Fabio PACIELLO (II mandat), Komisji ds. Formacji Ciągłej – Fra Giuseppe TONDO (I mandat).
Gwardianowie zostali zaprzysiężeni podczas uroczystości w czwartek 12 sierpnia. W piątek 13, podczas nieszporów, odbyła się ostatnia sesja, na której modlono się za braci zmarłych w czteroletniej kadencji 2017-2021. Tym ostatnim aktem zakończyła się Kapituła Prowincjalna Zwyczajna 2021.

Donato GRILLI Sekretarz Kapituły