17 stycznia 2023 r. dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego fr. Paolo FIASCONARO przekazał Lutfullah GÖKTAŞ, ambasadorowi Turcji przy Stolicy Apostolskiej, kilka egzemplarzy Ewangelii i Dziejów Apostolskich przetłumaczonych na język turecki.

Tomy zostały przysłane do centrum misyjnego przez kustodię prowincjalną Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej jako podziękowanie za wkład finansowy przekazany na pokrycie kosztów tłumaczenia i druku. Centrum uznało za stosowne podarować sześć egzemplarzy ambasadzie Turcji przy Stolicy Apostolskiej, co zostało przyjęte z zadowoleniem.
Spotkanie z ambasadorem było bardzo serdeczne. Pogratulował on wydanego dzieła, uznając tłumaczenie Ewangelii na język turecki za pożyteczną pomoc w przybliżaniu muzułmanom postaci Chrystusa. Podczas długiego i miłego spotkania stwierdził, że dobrze zna naszych braci z kościoła św. Antoniego z Padwy w Stambule i prowadzoną tam działalność wydawniczą. Przez wiele lat utrzymywał osobiste kontakty ze zmarłym fr. Luigi IANNITTO z Abruzji, misjonarzem w Turcji przez 48 lat, i przeczytał niektóre z jego 40 publikacji w języku tureckim na tematy katechetyczne, patrystyczne i hagiograficzne.
Ambasador wspomniał, że jest gotów wręczyć turecką wersję Ewangelii Ojcu Świętemu, a także bibliotekom watykańskim.
Centrum wraz z Ewangeliami ofiarowało także tomik Idźcie i głoście, poświęcony misyjnej obecności Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w świecie.
Potrzeba wydrukowania Ewangelii w języku tureckim wynikła z nieustającej pracy duszpasterskiej naszych współbraci w Turcji, którzy prowadzą intensywną działalność wydawniczą w celu rozpowszechniania wśród muzułmanów tekstów religijnych i różnych publikacji liturgicznych (Liturgia godzin i Mszał). „Idea wydrukowania tych tekstów chrześcijańskich – piszą bracia w liście przysłanym do centrum misyjnego – jest aktem misyjności, głoszenia Ewangelii, a dzięki ich lekturze również muzułmanie dojdą do poznania wartości chrześcijańskich, nawet jeśli się nie nawrócą”.
Już w 2009 r. ukazało się pierwsze wydanie Ewangelii i w ciągu kilku lat rozeszło się w 20 tys. egzemplarzy. W 2018 r. były wikariusz kustodii fr. Martin KMETEC, obecnie arcybiskup Izmiru i przewodniczący konferencji episkopatu Turcji, z pomocą zespołu współpracowników podjął prace nad poprawionym wydaniem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W ten sposób powstało nowe i uzupełnione wydanie z dołączonym wprowadzeniem i przypisami. Publikacja liczy 696 stron i została wydrukowana w 2 tys. egzemplarzy w ubogaconej edycji i w 15 tys. egzemplarzy w formacie popularnym.

Fr. Paolo FIASCONARO
dyrektor Franciszkańskiego Centrum Misyjnego