13 maja 2021 r., podczas Mszy św. o godz. 19, w kaplicy św. Bonawentury w kolegium Seraphicum w Rzymie, minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI udzielił posługi akolitatu sześciu profesom czasowym ze wspólnoty formacyjnej.

W uroczystości wzięła udział cała wspólnota kolegium. Fr. Felice FIASCONARO, gwardian domu generalskiego, zwracając się do sześciu kandydatów podkreślił, że akolitat jest wyrazem ważnej służby. Bracia są powołani do tego, aby ją pełnić z zaangażowaniem i poświęceniem, nie tylko ze względu na samą wymowę liturgii eucharystycznej, ale przede wszystkim po to, aby z pełną odpowiedzialnością móc przeżywać posługę miłosierdzia, pełniąc ją dzień po dniu.
W posługę akolitatu zostali wprowadzeni: fr. Luca Romano FIUME, fr. Salvatore ROBUSTELLI, fr. Domenico Paolo DI RIDOLFI, fr. Jadson PEREIRA REGO, fr. Daniel Nomgommanagre TIENDREBEOGO, fr. James MALISA.
Minister generalny określił posługę akolitatu jako fundamentalny krok na drodze powołania, zachęcając kandydatów do trwania w radości, która mieszka w naszych sercach, niezależnie od wydarzeń zewnętrznych. To właśnie radość strzeże naszego powołania i czyni je owocnym. Stąd też trzeba stale pamiętać, aby to, kim jesteśmy przy ołtarzu w momencie służby, mogło być tym samym świadectwem, którym rozkoszujemy się w każdym wymiarze naszego życia.
Obrzęd zakończył się uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez ministra generalnego. Dalsze świętowanie miało miejsce w refektarzu, gdzie zebrała się cała wspólnota Seraphicum.
Przekazujemy najlepsze życzenia dla sześciu braci, którzy przyjęli posługę akolitatu, a szczególne podziękowania kierujemy do fr. Carlosa TROVARELLI.

Fr. Salvatore ROBUSTELLI