Podobnie jak poprzednicy, tak i nowy minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, wraz ze swoim definitorium, uznał za właściwe organizowanie corocznego kursu dla nowych ministrów, kustoszy i sekretarzy. Tym razem został on przeprowadzony w dniach 19-25 stycznia 2020 r. w Seraphicum w Rzymie.

W spotkaniu wzięło udział 21 braci, pochodzących z 11 jurysdykcji Zakonu (wszyscy zostali niedawno wybrani na urząd). Jak zwykle, starano się zapewnić taki przebieg obrad, aby pomóc przełożonym jak najlepiej poznać i zrozumieć wyzwania, z jakimi każdy może zetknąć się w swojej prowincji lub kustodii. Dwóch tłumaczy, fr. Joseph KACHELEWA i fr. Elio ROJAS, umożliwiło czynne włączenie się w prace tym uczestnikom, którzy nie znają języka włoskiego.
Wśród prelegentów byli: abp Agostino GARDIN OFMConv z klasztoru św. Antoniego Doktora w Padwie („Posłuszeństwo a posługa władzy”), fr. Vincenzo MARCOLI („Definitorium i praca zespołowa”), prokurator generalny Zakonu fr. Maurizio DI PAOLO („«Podręcznik procedowania spraw prawnych» i jego zagadnienia”), fr. Francesco PANIZZOLO („«Vos estis lux mundi» papieża Franciszka”), fr. Robert LEŻOHUPSKI („Nadużycia duchowe”).
Podczas spotkania można było poznać nowych członków sekretariatu generalnego ds. formacji (fr. Piotr STANISŁAWCZYK i fr. Maximilianus SEMBIRING) oraz sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej (fr. Dariusz MAZUREK).
W czwartek 23 stycznia przełożeni udali się do kurii generalnej, gdzie w bazylice świętych Dwunastu Apostołów odprawili Mszę św. Następnie ministrowie i kustosze spotkali się z ekonomem generalnym fr. Nicola ROSA i poborcą fr. Leszkiem ŁUCZKANINEM, zaś sekretarze z sekretarzem generalnym fr. Tomaszem SZYMCZAKIEM. Po południu, pod przewodnictwem fr. Valentína REDONDO, odbyli pieszą pielgrzymkę do bazyliki św. Piotra w Watykanie oraz zwiedzili wykopaliska archeologiczne w pobliżu grobu św. Piotra; na koniec spożyli kolację w kolegium penitencjarzy watykańskich.
Piątek 24 stycznia był w całości poświęcony na omówienie takich zagadnień, jak odpowiednie animowanie wspólnoty braterskiej, właściwe pełnienie posługi przez lidera wspólnoty, umiejętne rozwiązywanie rodzących się konfliktów. Tematy te przybliżyli dr Pierluigi IMPERATORE i dr Federico VENCESLAI.
W ostatnim dniu, 25 stycznia, poruszono kwestie dotyczące misji, formacji i duszpasterstwa powołaniowego. Są to kluczowe kwestie dla Zakonu, który po kapitułach generalnych w Nemi (2018 r.) oraz w Asyżu i Collevalenza (2019 r.) wkracza w nowe sześciolecie. Wkrótce ukaże się plan sześcioletni Zakonu, oparty o uchwały kapituły generalnej, ale biorący pod uwagę przede wszystkim wyżej wspomniane zagadnienia.
Na koniec podjęto próbę weryfikacji całego przebiegu kursu. Wydaje się, że spotkał się on z pozytywnym odzewem.
Minister generalny wyraża podziękowanie gwardianom: fr. Felice FIASCONARO (Seraphicum), fr. Francesco CELESTINO (klasztor świętych Dwunastu Apostołów), fr. Vincenzo COSATTI (penitencjaria watykańska), za braterskie przyjęcie, jakie wraz ze swoimi wspólnotami okazali uczestnikom kursu.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP