W dniach 4-7 czerwca 2018 r. delegaci z prowincji Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (OLC) w USA zgromadzili się w Holy Cross, ośrodku rekolekcyjnym w Mesilla Park (Nowy Meksyk), na drugiej części kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Minister prowincjalny fr. Wayne HELLMANN podjął refleksję na temat aktualnego stanu prowincji i zastanawiał się, w jaki sposób zakonnicy powinni zaplanować przyszłość na najbliższe lata.
Uczestnicy postanowili zwołać kapitułę nadzwyczajną w 2020 r., aby dokończyć proces rewizji i zdecydować o przyszłym programie.
Podczas drugiej części obecnej kapituły fr. Paul SCHLOEMER został wybrany ekonomem prowincjalnym. Zakonnicy podjęli decyzję, aby zastosować energię geotermalną i używać paneli słonecznych w ośrodku rekolekcyjnym w Mont St. Francis.
Bracia omówili także znaczenie wymiany międzykulturowej, zwłaszcza ze współbraćmi z Zambii, Indii, Ameryki Środkowej, a przede wszystkim z Meksyku. Stąd też odprawili Mszę św. dla kilku uchodźców meksykańskich, którzy w tych dniach zostali przyjęci przez zakonników. Na koniec rozmawiano o wielkiej wadze współpracy międzyprowincjalnej i wewnątrz całego zakonu w przyszłości.
W tygodniu kapitulnym trzeba było zrezygnować z noszenia habitu, ponieważ w tych dniach temperatura dochodziła do 45 stopni. Niezależnie od tego zakonnicy z Holy Cross i grupa świeckich zaoferowali członkom kapituły wspaniałą gościnność, a w udostępnionym miejscu można było prowadzić spokojną i pełną nadziei dyskusję, służącą ciągłemu nawracaniu braci.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation)