W dniu 11 lutego 2018 r. minister generalny fr. Marco TASCA i bp Gianfranco GIROTTI OFMConv odwiedzili „care van”, dzieło duszpasterskie wspierane przez Elms College i prowadzone pod kierunkiem fr. Michael DUFFY z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA.

Ten objazdowy apostolat przemieszcza się w kierunku na zachód Massachusetts, aby zapewnić opiekę zdrowotną, żywność i inne potrzeby bezdomnym spotykanym po drodze.
Fr. Michael jest dziekanem na studiach pielęgniarskich w Elms College i wśród swoich studentów organizuje grupy wolontariuszy, którzy dwa razy w tygodniu odpowiadają na potrzeby bezdomnych.
Minister generalny i bp GIROTTI wielce doceniają tę inicjatywę, ponieważ jest z pewnością zgodna z nakazem naszego serafickiego ojca św. Franciszka; według naszego założyciela należy wyjść naprzeciw tym, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństwa, okazywać współczującą miłość tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Nazwa wzięta dla tej posługi to „caRe vaN”. Jej wyjaśnienie zawiera się w „ICHTHYS” – to symbol ryby ukazującej Chrystusa. Studenci wybrali taki sposób pisania „caRe vaN”, aby umieścić R i N dużymi literami, ponieważ skrótowiec „RN” odsyła do „rejestru” pielęgniarzy amerykańskich.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF