W dniach 18-20 kwietnia 2023 r. kierownictwo federacji CFF (Conventual Franciscan Federation) spotkało się na wiosennym zgromadzeniu w klasztorze św. Bonawentury w Chicago, Illinois.

Wśród poruszanych tematów znalazły się: dalsza współpraca między jurysdykcjami, kwestie formacji początkowej i ciągłej, inicjatywy w zakresie sprawiedliwości i pokoju, itp. Dyskutowano także o posłudze duchowej w FZŚ i MI. Prokurator Generalny, Fra Maurizio DI PAOLO, zabrał głos podczas warsztatów dotyczących kryzysu nadużyć w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Uczestniczyli w warsztatach, za pomocą platformy zoom, również bp John STOWE OFMConv., biskup Lexington, Kentucky, oraz dr Paul ASHTON, ekspert pracujący ze wspólnotami religijnymi i diecezjami nad zagadnieniem nadużyć.
W czwartkowe popołudnie, 20 kwietnia, bracia odwiedzili parafię Mary Mother of God, w której mieszka największa liczba różnych grup etnicznych w archidiecezji chicagowskiej, jest ich w tej parafii ponad trzydzieści. Parafianie są bardzo zaangażowani w służbę ubogim, nową ewangelizację i promocję kultury (muzyka, sztuka itp.).
Kolejne zebranie CFF odbędzie się w listopadzie przyszłego roku na Florydzie. A kolejne, wspólne zebranie z federacją FALC (Federación América Latina Conventuales), w Bogocie, w Kolumbii, w styczniu 2024 roku.

Fra Jude WINKLER