Po 50 latach od swoich święceń kapłańskich zebrali się na trzy dni (20-22 grudnia 2017 r.) w Rzymie pierwsi studenci Seraphicum, którzy w odległym 1964 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, razem ze 120 innymi klerykami przeprowadzali się z międzynarodowego kolegium na via San Teodoro 42 do nowej siedziby wydziału teologicznego św. Bonawentury przy via del Serafico 1.

Swój jubileusz obchodzili: fr. Berard OSHIKAWA, Japończyk, biskup emeryt Naha-Okinawa, fr. Gianfranco GRIECO, fr. Giuliano ABRAM, fr. Wayne HELLMANN i fr. Valerio DOMINICI. Zostali oni wyświęceni 21 grudnia 1967 r. w bazylice świętych Piotra i Pawła w dzielnicy Eur w Rzymie przez kard. Paolo Marella, archiprezbitera bazyliki watykańskiej i ostatniego protektora zakonu serafickiego.
W następnym roku święcenia otrzymali: Hiszpan fr. Massimiliano Valentin REDONDO, Włosi – fr. Salvatore RUZZA, fr. Pietro GUERRIERI, fr. Mario MINNICUCCI, fr. Mario ALESSANDRINI, fr. Massimiliano BACCILE, i Szwajcar fr. Klaus RENGGLI. Należy też wspomnieć o Amerykaninie fr. Dennis JANICHI, który przedwcześnie odszedł do nieba. Łącznie było 13 szafarzy Chrystusa, którzy poświęcili i nadal poświęcają swoje życie dla Kościoła i zakonu serafickiego.
21 grudnia, po porannej Mszy św. sprawowanej z papieżem Franciszkiem w kaplicy domu św. Marty w Watykanie i spotkaniu ze współbraćmi z penitencjarii, późnym popołudniem zakonnicy udali się do bazyliki świętych Piotra i Pawła w dzielnicy Eur na drugą celebrację.
Następnego dnia w kaplicy kurii generalnej w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów odprawili Mszę św. z ministrem generalnym fr. Marco TASCA, a potem miała miejsce agapa braterska z zakonnikami należącymi do miejscowej wspólnoty.
W imieniu zakonu serafickiego minister generalny fr. Marco wyraził braciom wspominającym 50-lecie swojego życia kapłańskiego i franciszkańskiego podziękowanie za wierność, jaka naznaczyła długą drogę tych naszych współbraci, którzy pracowali w winnicy Pańskiej, zasiewając pokój i dobro w imię serafickiego ojca św. Franciszka.

Fr. Gianfranco GRIECO